Gereformeerde Gemeente 's-Gravenpolder

Meekijken

Met de knop hieronder kunt u meekijken en luisteren met onze kerkdiensten via kerkdienstgemist. Het openen van kerkdienstgemist werkt het beste via Google Chrome. U kunt ook de app van kerkdienstgemist downloaden in de AppStore of de playstore.

 

Uitslag verkiezing ledenvergadering
Als herder en leraar van de gemeente is verkozen en is beroepen: ds. S. Maljaars.
Als ouderling is verkozen: C. van der Linden, die zijn verkiezing heeft aangenomen.
Als diaken is verkozen: C.C. Ras, die zijn verkiezing heeft aangenomen


Aangepaste kerkdienst zaterdag 26 september

Ds. M. Blok, hoopt te spreken uit Lukas 19: 1-10, Zacheüs, de tollenaar. Aanvang: 14:30 uur. U kunt hier t/m D.V. donderdag 24 september aanmelden.

Klik hier voor aanmelden aangepaste kerkdienst


Kerkdiensten zondag 27 september

U kunt hier t/m donderdagavond 19:00 uur aanmelden voor de diensten van DV zondag 27 september. Alleen als u een bevestigingsmail ontvangen hebt voor een dienst waarvoor u aangemeld bent, kunt u die dienst in de kerk bijwonen. Bevestigingsmails worden donderdagavond / vrijdag verstuurd.

morgendienst: groep E, Schrier t/m Van Zweden

Klik hier voor aanmelden morgendienst


middagdienst: groep A, Aarnoutse t/m Van de Graaf

Klik hier voor aanmelden middagdienst


avonddienst: groep B, Guiljam t/m Van Luik

Klik hier voor aanmelden avonddienst


Weekdienst woensdag 30 september

U kunt hier t/m dinsdagavond 19:00 uur aanmelden voor de weekdienst van DV woensdag 30 september. Alleen als u een bevestigingsmail ontvangen hebt voor een dienst waarvoor u aangemeld bent, kunt u die dienst in de kerk bijwonen. Bevestigingsmails worden dinsdagavond.

Klik hier voor aanmelden weekdienst


Geachte gemeenteleden,

Inmiddels hebben we wat beter zicht gekregen op het aantal leden in verhouding tot het aantal personen dat uitgenodigd kan worden voor een kerkdienst. Met ingang van zondag 20 september D.V. wordt de gemeente op alfabetische volgorde in 4 groepen ingedeeld in plaats van in 5 groepen.

Groep A    : Aarnoutse t/m Van de Graaf
Groep B    : Guiljam t/m Van Luik
Groep C    : Lukasse t/m Schouten
Groep D    : Schrier t/m Van Zweden

Aanmelden voor kerkdiensten op zondag
Het aanmelden voor de kerkdiensten voor de eerstvolgende zondag staat open vanaf maandag tot donderdag 19.00 uur. Als u aan de beurt bent om een dienst bij te wonen, kunt u zich aanmelden via de website van de kerk. Alleen mensen die geen email hebben kunnen zich op donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur aanmelden via het speciale telefoonnummer 06 - 588 13 598.
Alleen als er op donderdag om 19.00 uur nog plaatsen beschikbaar zijn wordt de aanmelding tot vrijdag 19.00 uur opengesteld voor de andere groep(en).

U krijgt zoals gebruikelijk een bevestiging als u uitgenodigd wordt. Alleen als u een bevestigingsmail ontvangen hebt hebt u toegang tot de kerkdienst.De Heere geve dat de prediking van Zijn Woord, maar ook de huisbezoeken, het onderwijs op de catechisaties en het werk op de verenigingen zo hun voortgang mogen hebben in het komende seizoen en gezegend mogen worden tot bekering van zondaren en tot onderwijs van Zijn volk.

Met vriendelijk groet,

Uw kerkenraad.

Klik hier om de hele brief te lezen