Zendingscommissie

Contact: [email protected]

De plaatselijke zendingscommissie is opgericht met het doel geldelijke middelen bijeen te brengen die bestemd zijn voor de zending der Gereformeerde Gemeente, zodat het Woord van God ook onder de heidenen gebracht kan worden. Bovendien is het de taak van de zendingscommissie voorlichting te geven over het zendingswerk en het meeleven vanuit de gemeente met dit werk zoveel mogelijk te stimuleren.

Activiteiten:
Als commissie proberen we geldelijke middelen bijeen te brengen door het ophalen van oud papier, verkoop van geraniums in de maand mei, een verjaardagsfonds, kerstpost actie en diverse collecten, o.a. door collectantjes en op de basisschool.
Om u op de hoogte te houden van het zendingswerk verspreiden wij zes maal per jaar het zendingsblad ‘Paulus’. Ook proberen wij met regelmaat een zendingsdienst te houden waarin een van onze predikanten voorgaat.
We zijn als commissie dankbaar voor de medewerking en steun die we vanuit de gemeente mogen ontvangen. Wij hopen dat u dat ook in de toekomst nog mag doen. Als u het werk van de zending nog niet steunt dan kan dit door mee te helpen bij het inzamelen van oud papier of door het financieel steunen van de zending. Uw giften kunt u overmaken op bankrekening NL37RABO0328344486 ten name van Ger Gemeente 's-Gravenpolder.

Klik hier om de kleurplaat te downloaden