Wie zijn wij?

Onze gemeente

Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. In  ons land zijn ruim 150 gemeenten aangesloten bij dit protestantse kerkverband. In totaal heeft dit kerkverband  bijna 107.000 leden. De Gereformeerde Gemeente ’s-Gravenpolder behoort tot de Classis Goes. De gemeente telt +- 2.000 leden.

Historie ‘s Gravenpolder

In mei 1924 is de Gereformeerde Gemeente van 's-Gravenpolder geïnstitueerd. Op 5 september 1924 werd een klein kerkgebouw op de hoek Nazareth- Langeweg in gebruik genomen. In de loop der jaren maakte de gemeente een gestage groei door. Op 11 september 1976 is de eerste steen gelegd voor een nieuwe en grotere kerk. Deze kerk telde 700 zitplaatsen. Op 17 augustus 1977 werd het nieuwe kerkgebouw aan de Langeweg in gebruik genomen. Dit kreeg toen de naam ‘Elimkerk’. In 1990 is deze kerk uitgebreid met een galerij, waardoor er 400 zitplaatsen bijkwamen. In de zomer van 2005 vond opnieuw een uitbreiding plaats. Het vergrote gebouw is in 2006 in gebruik genomen. Met 1.524 zitplaatsen behoort de kerk, gemeten naar het aantal zitplaatsen, tot de grotere kerken van Nederland. Kenmerkend aan de kerk is de hoge spitse toren van circa 35 meter. Meer over de historie vindt u in het jubileumboek van onze gemeente.

De gemeente van 's-Gravenpolder werd in de loop der jaren gediend door Ds. T. Cabaret (1954-1956), Ds. L. Vogelaar (1971-1974), Ds. J.C. Weststrate (1979-1998), Ds. J. Schipper (1998-2006), Ds. E. Hakvoort (2007-2012) en Ds. S.W. Janse (2013-2017). Sinds 13 januari 2021 wordt de gemeente gediend door ds. S. Maljaars.