Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie

Contact: [email protected]

Doel

Het doel van de plaatselijke evangelisatiecommissie is om buiten- en randkerkelijken in ’s-Gravenpolder en directe omgeving in aanraking te brengen met Gods Woord, bezinning op de evangelisatietaak te stimuleren en fondswerving ten behoeve van het evangelisatiewerk.

Activiteiten

De activiteiten bestaan o.a. uit het verspreiden van Bijbels, Bijbelgedeelten (Mattheüs-, Markus-, Lukas -en Johannesevangeliën) en reformatorische lectuur (m.n. folders) om zo in gesprek te komen met onze onkerkelijke naaste. Drie keer per jaar worden in ons dorp en verder in de zak van Zuid‑Beveland folders verspreid, die uitgegeven zijn door het Deputaatschap Evangelisatie. Hierbij kan gerekend worden op vrijwilligers uit de gemeente, die daarbij helpen. Ook staan we elk jaar op de braderie in ‘s‑Gravenpolder en Heinkenszand en proberen daar gesprekken aan te knopen met de mensen. Samen met de Evangelisatiecommissie van onze gemeente in Goes zijn we ook aanwezig in de koffiehoek van de kringloopwinkel Goed en Gebruikt in Goes. Iedere maand wordt er op verschillende plaatsen in ons dorp, (o.a. bibliotheek, Vorsvliet) christelijke lectuur (Daniël, Gezinsgids, Om Sions Wil, Bimbam, Kits) neergelegd. Het bevorderen van de bezinning op de evangelisatietaak vanuit de Schrift binnen de eigen gemeente behoort tot de taak van de commissie. Verder steunen wij de activiteiten van het Deputaatschap voor Evangelisatie in Nederland en België, door middel van fonds wervende activiteiten.

Commissie VBC

Sinds de zomer 2009 wordt er door een werkgroep elke schoolvakantie in Heinkenszand een VakantieBijbelClub georganiseerd.