Helpende Handen

Een van de aspecten van het werk van Helpende Handen is het geven van voorlichting. Leden,
kerkenraden, verenigingen en specifieke doelgroepen worden door middel van bijeenkomsten,
folders en brochures en het ledenmagazine ‘Samen’ op de hoogte gebracht van ontwikkelingen met
betrekking tot specifieke onderwerpen. Helpende Handen legt jaarlijks verantwoording af in een
jaarverslag.
De contactpersonen van Helpende Handen vertegenwoordigen de kerkelijke gemeente en Helpende
Handen bij mensen met een beperking én hun familieleden. Tot de taken van de contactpersonen
behoort onder andere:

  • Gezinnen met iemand met een beperking bezoeken.
  • Mensen met een beperking die zelfstandig wonen, bezoeken.
  • In overleg met de plaatselijke kerkenraad mensen bezoeken die in een voorziening wonen en tot
    andere gemeenten behoren.
  • Voorlichting geven over Helpende Handen.

Contact via 0113-311865 en 0113-502100.