GBS-comité

Doel van Gereformeerde Bijbelstichting is handhaving van de Statenvertaling en tot verspreiding van het protestantisme en onvervalste Bijbeluitgaven. Een van de belangrijkste werkzaamheden van de GBS is geweest het controleren van de Bijbeltekst aan de hand van de beste Bijbeluitgave uit de 17e eeuw (de editie van Van Ravensteijn, 1657). In 1967 werd hiermee een begin gemaakt. Hoewel het aanvankelijk niet de bedoeling was, werd de GBS genoodzaakt zelf de uitgave van de Bijbel ter hand te nemen. In 1973 verscheen de eerste uitgave. Sindsdien zijn er steeds meer uitvoeringen gekomen, zoals de schoolbijbels, zakbijbels en psalmboeken. De werkzaamheden van de GBS worden financieel ondersteund door donateurs, die het blad “ Standvastig “ vier keer per jaar ontvangen. In “Standvastig” wordt voorlichting gegeven over de Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding en informatie over het werk van de GBS.

Als u nog geen donateur bent en u dit werk wilt ondersteunen, dan kunt u zich opgeven bij een van de comitéleden.
Contact: [email protected]