Jeugdcommissie

Contact: [email protected]

Door de kerkenraad is ten behoeve van onze jongeren in 2007 een jeugdcommissie ingesteld. Dit n.a.v. uitkomsten uit een gehouden enquête onder alle catechisanten.
Ze behartigt de belangen van onze jeugd. Te denken valt dan aan communicatie met de voorzitters van jeugdverenigingen, de catechiseermeesters, ouders en niet in de laatste plaats met de jongeren zelf. Zij inventariseert waar er zich problemen voordoen en probeert hierbij te bemiddelen. Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd rondom opvoeding en andere thema’s die met jongeren en hun ouders te maken hebben.