Handhaving parkeren

Onlangs hoorden we dat er in de achterliggende periode meerdere malen klachten zijn binnengekomen bij de Gemeente Borsele en bij de politie over het parkeren tijdens kerkdiensten. Deze klachten hebben betrekking op foutgeparkeerde auto’s in meerdere straten rondom ons kerkgebouw. Met name op  Tweede Pinksterdag, maar niet alleen toen, is dit gesignaleerd.

De politie heeft besloten de komende zondagen handhavend te gaan optreden. Dat betekent dat er bekeurd zal worden wanneer uw auto fout geparkeerd staat.

Hierbij vragen we u eraan bij te dragen dat ons parkeergedrag geen ergernis opwekt bij de inwoners van ons dorp die rondom het kerkgebouw wonen. Temeer niet omdat om die reden de Naam des Heeren gelasterd zou kunnen worden. Er is voldoende ruimte op het Klimopplein of op het grote parkeerterrein achter De Zwake als de dichterbij gelegen parkeerruimte bezet is.