Bijdragen collecte

Bijdragen collectes

Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd, voor Diaconie, Kerk en voor het Kerkbouwfonds. Extra collecten worden afzonderlijk aangekondigd. Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdragen via de bank over te maken. Graag met duidelijke vermelding erbij voor welk doel uw bijdrage bestemd is. De IBAN-nummers staan hieronder vermeld.

Mensen die er bezwaren tegen hebben om hun collectes per bank over te maken kunnen hun bijdragen in een blanco envelop anoniem bij een kerkenraadslid in de brievenbus doen. Graag wel erbij vermelden voor welke (extra) collecte het bedoeld is.

Wekelijkse collectes:
Onder vermelding van “collectes”


Collecterooster 2023

Datum Collecte Rekeningnummer
15 januari Kerkelijk Nieuwsᅠ kerk
5 februari Extra collecte kerk kerk
8 maart Biddagcollecte
26 maart Emerituskas kerk
9 april Dep Bijzondere Noden t.b.v. vervolgde kerk diaconie
7 mei Extra collecte kerk kerk
28 mei Pinkstercollecte kerk
18 juni Extra collecte kerk kerk
9 juli Evangelisatie Merksem kerk
6 augustus Extra collecte kerk kerk
27 augustus Landelijk Jeugdwerk kerk
30 augustus GBS kerk
17 september Theologische Schoolᅠ kerk
8 oktober Diaconale najaarscollecte voor de zendingᅠ diaconie
29 oktober Extra collecte kerk kerk
29 november Dankdagcollecte
10 december Landelijke evangelisatie kerk
25 december Bijzondere Noden diaconie