Bijdragen collecte

Bijdragen collectes

Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd, voor Diaconie, Kerk en voor het Kerkbouwfonds. Extra collecten worden afzonderlijk aangekondigd. Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdragen via de bank over te maken. Graag met duidelijke vermelding erbij voor welk doel uw bijdrage bestemd is. De IBAN-nummers staan hieronder vermeld.

Mensen die er bezwaren tegen hebben om hun collectes per bank over te maken kunnen hun bijdragen in een blanco envelop anoniem bij een kerkenraadslid in de brievenbus doen. Graag wel erbij vermelden voor welke (extra) collecte het bedoeld is.

Wekelijkse collectes:
Onder vermelding van “collectes”


Collecterooster 2024

Datum Collecte Rekeningnummer
14 januari Kerkelijk Nieuwsᅠ kerk
4 februari Extra collecte plaatselijk Evangelisatiewerk kerk
25 februari Extra collecte kerk ᅠkerk
13 maart - Biddag Biddagcollecte  
31 maart - Pasen Dep Bijzondere Noden t.b.v. vervolgde kerk diaconie
14 april Emerituskas kerk
28 april Extra collecte kerk kerk
19 mei - Pinksteren Pinkstercollecte kerk
16 juni Extra collecte kerk kerk
7 juli Evangelisatie Merksem kerk
4 augustus Extra collecte kerk kerk
25 augustus Landelijk Jeugdwerk kerk
22 september Theologische Schoolᅠ kerk
6 oktober Diaconale najaarscollecte voor de zendingᅠ diaconie
27 oktober Extra collecte kerk kerk
27 november - dankdag Dankdagcollecte  
8 december Landelijke evangelisatie ᅠkerk
25 december - Kerst Bijzondere Noden diaconie