Zendingscommissie

De plaatselijke zendingscommissie is opgericht met het doel geldelijke middelen bijeen te brengen die bestemd zijn voor de zending der Gereformeerde Gemeente, zodat het Woord van God ook onder de heidenen gebracht kan worden. Bovendien is het de taak van de zendingscommissie voorlichting te geven over het zendingswerk en het meeleven vanuit de gemeente met dit werk zoveel mogelijk te stimuleren.

Activiteiten:
Als commissie trachten wij geldelijke middelen bijeen te brengen door het ophalen van oudpapier, verkoop van geraniums in de maand mei, een verjaardagsfonds, kerstpost actie en diverse collecten, o.a. door collectantjes en op de basisschool.
Om u op de hoogte te houden van het zendingswerk verspreiden wij zes maal per jaar het zendingsblad ‘Paulus’. Ook proberen wij met regelmaat een zendingsdienst te houden waarin een van onze predikanten voorgaat.
We zijn als commissie dankbaar voor de medewerking en steun die we vanuit de gemeente mogen ontvangen. Wij hopen dat u dat ook in de toekomst nog mag doen. Als u het werk van de zending nog niet steunt dan kan dit door mee te helpen bij het inzamelen van oudpapier of door het financieel steunen van de zending. (bankrekening NL37RABO0328344486)

Samenstelling commissie:

Voorzitter: P. Velthove, Langeweg 47, Tel.: 313101
Secretaris: A.P. de Nood, Hazelaarstraat 7, Tel: 0113-603121
Penningmeester: P.J. Murre, Nazareth 49, Tel.: 314488
Algemeen adjunct: P.W. Lock, Hortensiastraat 30, Tel.: 313299
Leden:
P.A. de Korne, Fortrapastraat 24, Tel.: 312464
J.K. Rottier, Schuitweg 10, Tel.: 316233
D. de Witte, Lavendelstraat 19, Tel.: 316942
F. Walhout, Kamperfoelistraat 11, Tel.: 313179
H.J. Zuijdweg, Ligusterstraat 10, Tel.: 311860
C.C. Ras, Kamperfoeliestraat 39, Tel.:603818

Klik hier om de kleurplaat te downloaden