Vrouwenvereniging 'Niet in eigen kracht'

Contact: [email protected]

Vergadertijd en -plaats:
Woensdag om de veertien dagen van 19.45 – 21.30 uur in een zaal van de Elimkerk.

Leden:
Vrouwelijke leden van de Gereformeerde Gemeente en Oud Gereformeerde Gemeente. Onze vereniging is aangesloten bij de Bond van Vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten.

Doel van de vereniging:
Handwerken en andere activiteiten tot steun van zending en andere kerkelijke doeleinden.

Hoe er wordt gewerkt: De presidente verzorgt de opening en leest een korte meditatie. Na notulen en pauze wordt er gehandwerkt en een gedeelte uit een boek gelezen. Zo nu en dan nodigen we een spreker uit.

Bijzondere activiteiten:
In het najaar wordt er een verkoping gehouden van diverse handgemaakte producten. Ook worden er zo nu en dan creatieve workshops georganiseerd. Met medewerking van de kerkenraad organiseren we voor ouderen en alleenstaanden in december een ouderenmiddag en in het voorjaar een broodmaaltijd. Daarnaast worden door de leden bezoeken aan ouderen uit de gemeente gebracht. Mocht u prijs stellen op een bezoekje, dan kunt u zich opgeven bij de algemeen adjunct van de vereniging. Verder wordt er ieder jaar een bezoek bij de bewoners van de Boog, de Beukelaar , de Rondas en de begeleide woonvormen gebracht. Mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, ontvangen ook van de vrouwenvereniging een bezoek, waarbij een attentie van de kerkenraad wordt overhandigd.