Speciale kerkdiensten

Er worden voor bepaalde doelen speciale kerkdiensten belegd. De gehouden collecte is dan bestemd voor dit doel. Deze diensten zijn meestal één keer per jaar.
We onderscheiden:

  • Zendingsdienst: deze dienst is gericht op de woordverkondiging  onder de heidenen.
  • Evangelisatiedienst: hierbij is de dienst gericht op de verkondiging van het woord in ons eigen land (taalgebied) op de evangelisatieposten.
  • Dienst voor Israël: deze dienst is gericht op de woordverkondiging onder de joden, het eigen volk van God door Zijn verbond met Abraham, Izak en Jacob en zijn nakomelingen. Het zijn de beminden om der vaderen wil (Romeinen 11:28).
  • Oudejaarsdienst: deze dienst is ter bezinning op het voortjagen van de tijd en de vergankelijkheid van het menselijk leven en de wederkomst van God om de levenden en de doden te oordelen. Daarop dienen we ons voor te bereiden! In deze dienst wordt ook gedacht aan hen die in dat jaar zijn overleden.
  • Nieuwjaarsdienst: Een dienst om Gods zegen te vragen voor het nieuwe jaar. Zonder Zijn zegen kan niets tot Zijn eer gedaan worden. Daarin belijden we onze afhankelijkheid van Hem.
  • Gehandicaptendienst: de Bijbelse boodschap wordt dan op een eenvoudige manier verkondigd.
  • GBS-dienst: deze dienst is ten bate van de Gereformeerde Bijbel Stichting. Deze stichting is gericht op in stand houden van de Statenvertaling en stelt ook Bijbels beschikbaar voor verspreiding in binnen- en buitenland.