Protocol kerkdiensten in verband met de corona pandemie

logo Elimkerk   Gereformeerde Gemeente ‘s-Gravenpolder

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocol kerkdiensten in verband met de corona pandemie

Indeling in groepen

Met ingang van zondag 21 november 2021 hanteren we voor het bezoeken van de kerkdiensten een indeling in drie groepen. De indeling van de groepen is als volgt:

Groep A     : Aarnoutse t/m Hubregtse
Groep B     : Huissen t/m Pasveer
Groep C     : Pieper t/m Van Zweden

Aanmelden kerkbezoekers

 • Informatie over het aanmelden voor de diensten staat vermeld op de homepage van de website van de kerk.
 • U kunt bij de opgave voor de dienst waarin uw groep aan de beurt is tevens aangeven of u nog een extra dienst wilt bijwonen.
 • De groep die in de middagdienst is ingedeeld ontvangt de mogelijkheid extra aan te melden voor de nog beschikbare plaatsen in de morgen- of avonddienst.
 • De groepen die in de morgen- en avonddienst zijn ingedeeld hebben de mogelijkheid extra aanmelden voor de middagdienst, waarbij de leden van de avonddienst als eerste zullen worden ingedeeld.
 • Selectie voor de nog beschikbare plaatsen in de diensten buiten de eigen groep vindt niet plaats op volgorde van binnenkomst, maar rouleert binnen uw groep.
 • Wekelijks ontvangt u een bevestigingsmail voor de dienst(en) welke u kunt bijwonen.
 • Het aanmelden voor weekdiensten staat vanaf één week voor de te houden dienst open voor de hele gemeente. De aanmelding sluit dinsdags om 19.00 uur.
 • Alleen mensen die geen e-mail hebben kunnen zich op donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur aanmelden via het speciale telefoonnummer 06-58813598. U kunt zich ook aanmelden via familie of kennissen.

Algemene regels

 • De bezoekers volgen strikt de aanwijzingen op van de koster, de hulpkosters en BHV’ers.
 • Wie blijven thuis? Kwetsbare personen en mensen met ziekteverschijnselen bij  henzelf en/of huisgenoten! Alles volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • De kerkenraad laat het aan uw eigen verantwoordelijk over of u de kerkdiensten wilt bezoeken. Ook voor (kleine) kinderen moet u uw eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • Gereserveerde en ‘vaste’ zitplaatsen gelden niet!
 • We collecteren niet tijdens de diensten. Uw gaven kunt u per bank overmaken of anoniem in een envelop bij een van de kerkenraadsleden afgeven.
 • De adviezen gelden voor alle erediensten, ook voor huwelijks- en rouwdiensten.
 • Essentieel is dat kerkbezoekers zich houden aan de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld.

Handhaven

 • De zaal zal voorlopig open blijven.
 • U wordt door een (hulp-) koster naar een zitplaats begeleid.
 • Houd in de bank als gezin 1,5 meter afstand van anderen.
 • Houd verplaatsing van personen tijdens de dienst zo minimaal mogelijk.
 • Na de dienst zal de kerk, op aanwijzen van de (hulp-) koster, per vak verlaten worden.
 • Houd rekening met anderen en respecteer elkaars standpunt.
 • Volg de aanwijzingen van de (hulp-)koster op.
 • Bij de gangpaden wordt zoveel als mogelijk eenrichtingsverkeer gehandhaafd.
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw: Bijbels en kerkboeken mee naar huis.
 • Geen sociale ontmoetingen voor/na de dienst.

Richtlijnen voor de bezoekers van een kerkdienst
Binnenkomst:

 • Bij binnenkomst geldt: desinfecteren handen, en direct doorlopen en indien van toepassing plaatsnemen volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster.
 • De kerkenraad adviseert het dragen van een mondkapje bij het binnenkomst en vertrek.
 • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • U volgt de aanwijzingen van de koster, de hulpkosters en BHV-ers op.

Verblijf:

 • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • Neemt u als gezin in de bank de 1,5 meter afstand van anderen.U wordt verzocht bij binnenkomst door te schuiven naar de andere kant van de bank.
 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).

Vertrek:

 • Bij het einde van de dienst wacht u op de aanwijzing van de (hulp)koster en verlaat u de kerk; ook hier de looproutes volgen.
 • Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.

Praktische invulling

 • Om spreiding te verkrijgen van de kerkbezoekers gebruiken we zowel de hoofdingang aan de kant van de Langeweg alsook de ingang aan het Robiniahof.
 • De deuren van de kerk staan open om te voorkomen dat mensen aan de deurkruk zitten.
 • Bij binnenkomst in de kerk worden de handen gedesinfecteerd. Er komen per ingang twee zuilen met dispensers met desinfecteer-gel.
 • In de kerkzaal zetten we de paden af met blauw koord. Er hangen ook enkele borden met de in acht te nemen regels.
 • Om alles goed te laten verlopen en te organiseren wordt hulp gevraagd aan mensen van de EHBO en de BHV(kosters). Zo nodig zullen anderen gevraagd worden om te helpen.
 • Na iedere dienst wordt het gebouw gedesinfecteerd en schoongemaakt. Zoals toiletten, deurkrukken, preekstoel, katheder, banken, enzovoorts.