Protocol kerkdiensten in verband met de corona pandemie

Protocol kerkdiensten in verband met de corona - versie 17-10-2020

Indeling in groepen

 • Voor het bezoeken van de kerkdiensten is de gemeente in vijf groepen ingedeeld. Per zondagse eredienst is één groep aan de beurt om de dienst te bezoeken.
 • De indeling van de groepen is als volgt:
  Groep A    : Aarnoutse t/m Elenbaas
  Groep B    : Van den Ende t/m Van Klinken
  Groep C    : Van der Knijff t/m De Muijnck
  Groep D    : Murre t/m Sturm
  Groep E    : Taal t/m Van Zweden

Aanmelden en uitnodigen kerkbezoekers 

 • Per dienst kan een beperkt deel van de leden worden uitgenodigd. Aanmelden kan via de website van de kerk. Daar wordt ook de gezondheidsvraag gesteld. U krijgt een bevestigingsmail als u uitgenodigd wordt. Alleen als u een bevestigingsmail krijgt bent u welkom tijdens de dienst.
 • Alleen mensen die geen e-mail hebben kunnen zich op donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur aanmelden via het speciale telefoonnummer 06-58813598. U kunt zich ook aanmelden via familie of kennissen.
 • Het aanmelden voor weekdiensten staat vanaf één week voor de te houden dienst open voor de hele gemeente. De aanmelding sluit dinsdags om 19.00 uur.

Algemene regels

 • De bezoekers volgen strikt de aanwijzingen op van de koster, de hulpkosters en BHV’ers.
 • Wie blijven thuis? Kwetsbare personen en mensen met ziekteverschijnselen bij  henzelf en/of huisgenoten! Alles volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • De kerkenraad laat het aan uw eigen verantwoordelijk over of u de kerkdiensten wilt bezoeken. Ook voor (kleine) kinderen moet u uw eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • Er is geen crèche tijdens de kerkdiensten.
 • Gereserveerde en ‘vaste’ zitplaatsen gelden niet! U dient te gaan zitten op de plaats die u aangewezen wordt. Als u dit niet wilt/kunt, moet u helaas thuisblijven.
 • We zingen wel in de kerk, maar verzoeken u dit wel ingetogen en zachtjes te doen.
 • We collecteren niet tijdens de diensten. Uw gaven kunt u per bank overmaken of anoniem in een envelop bij een van de kerkenraadsleden afgeven.
 • De overheid adviseert dringend om mondkapjes te dragen in openbare ruimten en scholen. Een mondkapje behoeft niet gedragen te worden tijdens een kerkdienst. De kerkenraad laat het aan uw verantwoordelijkheid over of u bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje draagt.
 • De adviezen gelden voor alle erediensten, ook voor huwelijks- en rouwdiensten.
 • Essentieel is dat kerkbezoekers zich houden aan de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld.

Handhaven 

 • Zitplaatsen op anderhalve meter zijn gemerkt en worden aangewezen bij binnenkomst. 
 • Kapstokken/garderobe zijn buiten gebruik. U neemt jassen, paraplu’s e.d. mee naar uw plaats.
 • Bij de gangpaden wordt zoveel als mogelijk eenrichtingsverkeer gehandhaafd. 
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken). 
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw: Bijbels en kerkboeken mee naar huis. 
 • Geen sociale ontmoetingen voor/na de dienst. 
   

Richtlijnen voor de bezoekers van een kerkdienst

Binnenkomst: 

 • Bij binnenkomst wordt u door de (hulp)koster bij en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan. 
 • Bij binnenkomst geldt: desinfecteren handen, en direct doorlopen en plaatsnemen volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster. 
 • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster, de hulpkosters en BHV-ers. 

Verblijf: 

 • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie. 
 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).

Vertrek: 

 • Bij het einde van de dienst wacht u op de aanwijzing van de (hulp)koster en verlaat u de kerk; ook hier de looproutes volgen.
 • Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.


Praktische invulling

-Om spreiding te verkrijgen van de kerkbezoekers gebruiken we zowel de hoofdingang aan de kant van de Langeweg alsook de ingang aan het Robiniahof. Bij de uitnodiging voor de dienst wordt vermeld wanneer en bij welke ingang zij verwacht worden.

-De deuren van de kerk staan open om te voorkomen dat mensen aan de deurkruk zitten.

-Bij binnenkomst in de kerk worden de handen gedesinfecteerd. Er komen per ingang twee zuilen met dispensers met desinfecteer-gel. Desinfecteren is verplicht voor jong en oud. Er wordt bij binnenkomst gecontroleerd door een (hulp)koster of dat gedaan is en er worden aanwijzingen gegeven naar de kerkzaal. Houd afstand!! Dat is het belangrijkste. 

-Jassen en alle andere attributen worden meegenomen de kerkzaal in. De kapstokken worden niet gebruikt.

-Een aantal toiletten wordt afgesloten en kan niet gebruikt worden.

-Er zijn looproutes aangegeven. De deuren naar de kerkzaal staan open om het aanraken van de deurkrukken te voorkomen.

-In de kerkzaal zetten we de paden af met blauw koord. Op de looppaden in de hal staan om de 1,5 meter streepstickers op de vloer. Er hangen ook enkele borden met de in acht te nemen regels.

- In de kerkzaal staan (hulp-)kosters die de mensen een plaats geven. We beginnen vanaf achteren met het vullen van de banken. Om de andere bank wordt een bank afgezet met een koord i.v.m. de te houden afstand. Op de banken liggen, direct naast de gangpaden die als looproute gebruikt worden, stroken van 1,5 meter zodat de mensen op veilige afstand door het gangpad kunnen lopen als dat nodig is.

-De mensen krijgen een plaats van de (hulp-)kosters aangewezen op minimaal 1,5 meter afstand uit elkaar. Gezinnen mogen bij elkaar zitten. Het is niet toegestaan om op eigen houtje ergens anders te gaan zitten.

-Bij het uitgaan van de kerk wacht iedereen op een aanwijzing van de (hulp-)koster om de kerk te verlaten. De looproute wordt gevolgd. Er wordt op gelet dat de 1,5 meter gehandhaafd wordt.

-Om alles goed te laten verlopen en te organiseren wordt hulp gevraagd aan mensen van de EHBO en de BHV(kosters). Zo nodig zullen anderen gevraagd worden om te helpen.

-Na iedere dienst wordt het gebouw gedesinfecteerd en schoongemaakt. Zoals toiletten, deurkrukken, preekstoel, katheder, banken, enzovoorts.