Protocol kerkdiensten in verband met de corona pandemie

logo Elimkerk   Gereformeerde Gemeente ‘s-Gravenpolder

-------------------------------------------------------------------------------------------------

’s-Gravenpolder, 19 april 2022

Geliefde gemeente,

In  de  achterliggende  periode  kon  de  gemeente  meer  en  meer  als  gehele  gemeente  samenkomen. Wij leven in een zorgvolle tijd, als we zien op de oorlog in Europa, die zoveel in beroering brengt. Ook zijn er nog steeds gemeenteleden en (familie)betrekkingen die te maken hebben met ziekte vanwege het coronavirus. Dit alles roept ons toe om de Heere te  zoeken  nu  het  de  dag  der  zaligheid  is!  Het  is  verblijdend  dat  de  Heere  ons  de  mogelijkheid  om  samen  naar  de  kerk  te  gaan  weer  geeft.    Wij  mogen  ons  in  Zijn  huis  stellen onder de verkondiging van Zijn Woord. De Heere geve in ons hart de belijdenis uit Psalm  115:  ‘Niet  ons,  o  HEERE!  Niet  ons,  maar  Uw  Naam  geef  eer,  om  Uwer  goedertierenheid, om Uwer waarheid wil’.  

In  zijn  algemeenheid  wil  de  kerkenraad  graag  zoveel  mogelijk  ruimte  geven  aan  u  als  gemeente om de zondagse diensten bij te wonen. Tegelijk wil de kerkenraad mensen die echt kwetsbaar zijn in de gelegenheid blijven stellen om in de komende periode nog op afstand te kunnen zitten.

Met ingang van D.V. zondag 24 april geldt  het volgende:

  • U wordt niet meer begeleid bij het kiezen van een plaats in de kerk. U kunt gaan zitten  op  de  plaats  van  uw  keuze (uitgezonderd  vanzelfsprekend  in  het  vak  op  afstand).
  • Het  uitgaan  van  de  kerk  verloopt  nu,  bank  voor  bank,  heel  ordelijk.  De (hulp)kosters  beperken  zich in  het  geven  van  aanwijzingen.  Deze  gang  van  zaken zal voorlopig nog aangehouden worden. Voor de galerij zal er weer gebruik gemaakt worden van de twee trappen, zowel bij het in- en uitgaan.
  • Voor mensen die echt kwetsbaar zijn, blijven er een aantal plaatsen gereserveerd. Zij moeten zich opnieuw (eenmalig) aanmelden onder vermelding van het aantal personen dat de kerkdienst wenst te bezoeken. Dit kan door een mail te verzenden naar [email protected] of per telefoon (06 588 135 98) op donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur. De kerkenraad hoopt dat er in het vak op afstand ruimte genoeg overblijft, zodat ook gemeenteleden plaats kunnen nemen, die tot nu toe nog thuis bleven. Deze mensen dienen er rekening mee te houden, dat ze mogelijk niet elke zondag naar de kerk kunnen komen. Zij zullen bericht krijgen in welke morgen- of avonddienst(en) zij uitgenodigd worden. Voor de middagdienst worden geen bevestigingen verstuurd.
  • In het vak op afstand zal er om en om een lege bank zijn. De gebruikte banken zullen wel meer aangevuld worden, zoals dit in de gehele kerk het geval zal zijn. U wordt gevraagd zoveel mogelijk aan te sluiten.
  • Mochten er banken overblijven in het vak op afstand, dan zullen die plaatsen vrijgegeven worden vijf minuten voor aanvang van de dienst.•‘s Middags zal de gehele kerk toegankelijk zijn, met uitzondering van de galerij.
  • Het blijft ook de komende periode mogelijk om de diensten online te volgen.•In de tweede helft van juni hoopt kerkenraad de situatie opnieuw te bespreken.
  • Gereserveerde plaatsen zijn er voorlopig nog niet.
  • Nog steeds geldt: Blijf thuis als u klachten hebt die passen bij corona.

Het mag uw en ons gebed zijn of de Heere in ons midden zou willen werken en wonen met Zijn Heilige Geest, tot opbouw van Zijn Koninkrijk. Dan is dat niet om ons, maar alleen uit genade en om Jezus wil, tot Zijn eer!

Hartelijke groet van de kerkenraad