Opvoedkring 'Schouder aan schouder'

Contact: [email protected]

De opvoedkring is een intiatief van de Elimkerk en de Koningin Julianaschool. Na een jaar van bezinning en voorbereiding (in samenwerking met Driestar Educatief) zijn in december 2014 de eerste twee kringen van start gegaan. Inmiddels zijn er meerdere kringen voor verschillende leeftijdsgroepen; van peuter tot puber. De kringen zijn bedoeld voor gezinnen uit de Elimkerk of uit de achterban van de Koningin Julianaschool.

De kringen komen in principe 6 keer per jaar bij elkaar op woensdagmorgen.
We houden de kringbijeenkomsten thuis in de huiskamer, de groepen zijn dan ook bewust klein (max. 6-8 personen), dat bevordert het gesprek en de onderlinge betrokkenheid!
Een voordeel van deze huiskamergroepen is dat kleine kinderen gewoon mee kunnen komen en spelen met elkaar, zodat moeders niet zitten met een oppas-probleem.

We werken aan de hand van de methode 'Schouder aan schouder'.
Deze methode is opgezet door het Ds. G.H. Kerstencentrum en is bedoeld om ouders met elkaar in gesprek te brengen over diverse opvoedthema's. De methode bestaat uit een map met leesbrieven waarin steeds wat extra informatie aangeboden wordt. In de brief staan ook gespreksvragen en extra literatuurtips.
De leesbrieven zijn gekoppeld aan bestaande literatuur.
Er is veel goede literatuur beschikbaar, zowel bezinnend als praktisch. Vaak blijkt echter dat het lastig is om in de drukte van het gezinsleven aan het daadwerkelijk lezen toe te komen. Tegelijkertijd hebben veel ouders er behoefte aan om met elkaar van gedachte te wisselen over opvoedingsvragen.
Daarin willen deze gespreksgroepen/opvoedkringen een handreiking bieden.

De deelnemers ervaren het als positief om zo met elkaar na te denken over allerlei aspecten van de opvoeding en daarbij een goed/leerzaam boek ter hand te nemen.
Iedere kringmorgen gaat de Bijbel open en beginnen we met gebed.
De kringen bevorderen zo het bewust bezig zijn in de opvoeding en het onderlinge contact in de gemeente.

Wilt u meer weten, of u opgeven?
Mail uw vraag of opgave naar [email protected]

Vermeld bij opgave graag uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele voorkeur voor peuter/kleuter/schoolkind/tiener.