Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie bestaat uit de volgende personen: namens de kerkenraad diaken W. de Korne, verder de koster de heer F. de Kok en namens de leden de heren A. Roest (voorzitter), C.J. Weststrate, C. Marinissen en G. Murre.