Nieuws kerkbibliotheek

Per 01 juli 2021 gaat de bibliotheek weer fysiek open. We moeten wel rekening blijven houden met de maatregelen.

De volgende regels en openingstijden gelden vanaf 01 juli:

1.    een vaste looproute : laatste deur vanaf de Langeweg naar binnen, de bibliotheek via de ene deur binnengaan en via de ander deur verlaten, en het kerkgebouw via de middelste deur verlaten.
2.    handen ontsmetten in de hal.
3.    Voor jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs én alle volwassenen: gebruik van een mandje verplicht. Zijn de mandjes op, dan wachten en ook dan rekening houden met 1,5 meter afstand. Mondkapje is verplicht in de bibliotheek. 
4.    U levert de boeken in bij de balie. Nadat deze gescand zijn, moeten ze op de kar of in de kast gelegd worden door de lener, op aanwijzing van de medewerkers. De medewerkers blijven namelijk achter de balie.
5.    Er wordt gericht gezocht naar boeken( niet alles beetpakken), zo snel mogelijk, om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om boeken op te halen. De bibliotheek is niet bedoeld als sociale ontmoetingsplaats.
6.    Na het op pas zetten van de boeken , wordt het mandje weer in de hal gezet en verlaat u het kerkgebouw via de middelste deur.
7.    Er is een indeling gemaakt waarin voor iedereen ruimte is om te komen.  
8.    De uitleentermijn gaat weer naar 3 weken, met de mogelijkheid om 1 keer te verlengen. Wel gelden weer de normale aantallen boeken, tijdschriften, cd’s  die op de pas gezet kunnen worden. Ook wordt de boete weer berekend
9.    Om de doorstroming bij de uitleen te bevorderen wordt gevraagd om reserveren en verlengen online te blijven doen.
10.    Als u klachten heeft  die verband kunnen houden met corona, dan komt u niet naar de bibliotheek.

De openingstijden worden als volgt:
Op maandag:
Van 14.00-14.30 uur:    alleen volwassenen  en  jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs
Van 14.30-15.30 uur:    vrij toegankelijk, waarbij voor volwassenen en jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs geldt dat ze een mandje mee moeten nemen. Zijn deze op, dan even wachten.
Op vrijdagavond: 
Van 19.00- 20.00 uur:    volwassenen en jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs (met gebruik van mandje). Jongere kinderen mogen meekomen, maar alleen onder begeleiding van een oudere met mandje.