Mannenkoor 'ELIM'

Contact: [email protected]
Website: www.mannenkoorelim.nl            
 

Repetitieavond:
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Doel van de vereniging:
Het vormen van een band tussen de leden van onze gemeente(n) en het eigen maken van de zangkunst. Gezongen worden psalmen en geestelijke liederen in de Nederlandse taal.

Verloop van de repetitieavond:
De voorzitter opent de avond door het laten zingen van een psalm, leest een Schriftgedeelte en gaat voor in gebed. Hierna wordt er gerepeteerd tot 20.45 uur. Er is een pauze tot 21.15 uur, waarin actuele mededelingen worden gedaan. Daarna wordt er gerepeteerd tot 22.00 uur en eindigt de 2e voorzitter met gebed.

Activiteiten:
Regelmatig wordt er medewerking verleend aan zang- en orgelavonden. Ook worden door het koor zelf avonden georganiseerd.

Contributie:
De contributie bedraagt € 30,00 per kwartaal voor leden vanaf 18 jaar en € 17,50 voor leden van 16 tot 18 jaar.

Donateurs:
Eenmaal per jaar worden de donateurs in de gelegenheid gesteld een financiële bijdrage te leveren voor de koorkas. Ze ontvangen dan als waardering hiervoor ons koorblad “Elimklanken”.

Lidmaatschap:
Mannen en jongens van 16 jaar en ouder kunnen lid worden van onze vereniging.