Lidmatenvereniging 'Elimbron'

Contact: [email protected]

Doel:
Het doel van onze vereniging is het onderzoeken van Gods Woord. Daarnaast ook het toetsen van principiële levensvragen aan Schrift en belijdenis.

Activiteiten
We vergaderen één keer per maand in de maanden september tot april/mei. We komen bijeen in een van de zalen van de Elimkerk. Meestal wordt per seizoen één Bijbelboek of een gedeelte daarvan besproken. Eén keer per jaar wordt een spreker uitgenodigd. Aan het begin en het eind van een seizoen wordt de inleiding verzorgd door een kerkenraadslid. De andere inleidingen worden verzorgd door een van de leden.
N.B. Het houden van een inleiding is geen verplichting.

Lidmaatschap
In principe zijn alle leden en doopleden van onze kerkelijke gemeente van 21 jaar en ouder van harte welkom.

Contributie:
De contributie bedraagt 10 euro per jaar.