Uitslag stemming

Tijdens de ledenvergadering van 1 juli is verkozen als predikant kandidaat P.C. Vlot.
En tot ouderling is verkozen B.J. Meulmeester. Hij heeft zijn verkiezing mogen aanvaarden.

De Heere mocht er Zijn zegen over willen geven en de ledige kansel willen vervullen.