Kerkenraad

De gemeente staat onder leiding van de kerkenraad. De samenstelling van onze kerkenraad bestaat uit elf ouderlingen en twaalf diakenen. De gemeente is in wijken verdeeld, waarbij elke wijk een wijkouderling en diaken heeft. Met deze ambtsdragers kunnen de leden als eerste contact opnemen in bijzondere situaties.

Kerkenraadsleden zijn:

Predikant:

Vacant (Ds. S. Maljaars heeft het beroep naar onze gemeente aangenomen)

Ouderlingen:

A.J. de Kraker (eerste voorzitter)

S. Boogaard (tweede voorzitter)

K.W. van Luik (tweede scriba)

J.W. van de Graaf

H. Murre

P. Schrier

P. Velthove (penningmeester kerkbouwfonds)

J.M. van Wendel de Joode

J.P.M. van Dam

M.C. Jacobse

J.C. de Waal

B.J. Meulmeester (penningmeester kerk)

C. van der Linden

Diakenen:

A. Aarnoutse (scriba)

G.J. de Witte (voorzitter diaconie)

F.J. van de Vreede

J.J. Tolhoek (scriba diaconie)

A.A. Provoost

W. de Korne

J. Wiskerke (penningmeester diaconie)

J.C. Meeuse

D.J. Vorstelman

J.J. Jobse

C.C. Ras

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraadsvergaderingen worden in principe gehouden op de tweede donderdag van de maand. Schriftelijke, mondelinge of vragen per mail dienen ten minste een week vooraf bij de scriba ingediend te worden.