Contact / Kerkenraad

De gemeente staat onder leiding van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit een predikant, twaalf ouderlingen en twaalf diakenen. De gemeente is in wijken verdeeld, waarbij elke wijk een wijkouderling en wijkdiaken heeft. 

Contactpersonen:
Predikant:
ds. S. Maljaars
Tel: 0113-313045
[email protected]

Scriba:
Dhr. J.C. de Waal
Tel:  (0113) 31 68 78  
[email protected]

Scriba diaconie:
Dhr. J.J. Tolhoek
Tel: 0113-311071
[email protected]
 

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraadsvergaderingen worden in principe gehouden op de tweede donderdag van de maand. Schriftelijke, mondelinge of vragen per mail dienen ten minste een week vooraf bij de scriba ingediend te worden.