Kerkbibliotheek

Kerkbibliotheek

De kerkbibliotheek beschikt op dit moment over ongeveer 6500 boeken. De boeken worden onderverdeeld in 6 soorten:

 • Algemene boeken
 • Studieboeken
 • Boeken theologie
 • Leesboeken ouderen
 • Leesboeken jeugd
 • Kinderboeken
 • Vertel cd’s
 • Preken CD,s
 • Bladmuziek
 • Tijdschriften:
  • Oude Paden
  • Kerkhistoriaal
  • Om Sions Wil
  • De Orgelvriend
  • Weet
  • Landleven
  • Consumentengids
  • Digitaalgids
  • Groei en Bloei


Een catalogus wordt vanwege de omvang niet verstrekt, wel ligt deze ter inzage in de bibliotheek.

Wanneer is de bibliotheek open?
Maandagmiddag van: 15.15 – 16.15 uur
Woensdagmorgen van: 10.30 – 11.45 uur
Vrijdagavond van: 19.00 – 20.00 uur

Op de volgende dagen is er nooit bibliotheek:

 • Nieuwjaarsdag
 • Biddag
 • Koninginnedag
 • 5 mei
 • Goede Vrijdag
 • 2e Paasdag
 • 2e Pinksterdag
 • Opening van het verenigingsseizoen
 • Dankdag
 • 1e en 2e Kerstdag
 • Oudejaarsdag

Wat kost het lidmaatschap?
Er zijn twee soorten abonnementen:
Soort Kosten:

 • J. Kinderabonnement (t/m 11 jaar) gratis
 • A. Jeugdabonnement (12 t/m 15 jaar) € 5,--
 • V. Volwassen – abonnement € 20,--

De geldigheidsduur van een abonnement is één jaar en kan op elk gewenst moment ingaan.
Het lenen van een CD is nu gratis

Aantal boeken lenen:
Voor een jeugdabonnement bedraagt het maximaal aantalboeken 3 leesboeken en 3 studieboeken. Voor een volwassen - abonnement is dat precies eender. Ook mogen er 2 tijdschriften en 1 bladmuziek meegenomen worden.

De regels:

 1. Het pasje moet elke keer meegenomen worden; zonder pasje kunnen geen boeken uitgeleend worden.
 2. De boeken mogen drie weken gehouden worden, daarna wordt er € 0,10 per uitleendag per boek boete berekend. In de zomervakantie is de uitleentermijn 6 weken.
 3. De uitleenperiode kan maximaal 1 keer 3 weken verlengd worden. De boeken behoeven niet meegebracht te worden. Telefonisch verlengen is niet mogelijk.
 4. Aanwijsbare schade aan boeken of zoekgeraakte boeken worden door de verantwoordelijke abonnee vergoed.
 5. Boete voor te laat inleveren CD: 0,20 per uitleendag per CD.

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. H.G.L. Verheuvel, Hortensiastraat 13, tel. 0113-313057
Bibliothecaris: Dhr. H.G. de Witte, Magnoliastraat 18, tel. 0113-314142
Leden: Mw. D.H. Baaij-Hendrikse, Esdoornstraat 42, tel. 0113-311836
Dhr. J.P.M. van Dam, Ligusterstraat 12, tel. 0113-751200
Mw. J.M. Schrijver-Hoekman, Bakkerstraat 5, tel. 0113-316313

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de inhoud van de bibliotheek. Voor vragen en opmerkingen en eventuele klachten kunt u contact opnemen met de heer H.G. de Witte, Magnoliastraat 18, tel. 314142. (e-mailadres: [email protected]).
Het rek. nr is: 3283.13.564 t.n.v. Kerkbibliotheek Geref. Gem.

Klik hier om naar de site van de bibliotheek te gaan.