Kerkbibliotheek

Lenen onder nieuwe voorwaarden  november 2020

Beste leners,

Het is duidelijk geworden dat de bibliotheken weer open mogen. Dit betekent dat wij vanaf 20 november weer kunnen gaan uitlenen. Echter moeten wij nog steeds rekening houden met de maatregelen rondom Corona.

 Dit betekent concreet
1.    een vaste looproute : laatste deur vanaf de Langeweg naar binnen, de bibliotheek via de ene deur binnengaan en via de ander deur verlaten, en het kerkgebouw via de middelste deur verlaten.
2.    handen ontsmetten in de hal.
3.    Voor jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs én alle volwassenen: gebruik van een mandje verplicht. Zijn de mandjes op, dan wachten en ook dan rekening houden met 1,5 meter afstand. Geadviseerd wordt om een mondkapje op te doen in de bibliotheek.
4.    U levert de boeken in bij de balie. Nadat deze gescand zijn, moeten ze op de kar of in de kast gelegd worden door de lener, op aanwijzing van de medewerkers. De medewerkers blijven namelijk achter de balie.
5.    Er wordt gericht gezocht naar boeken( niet alles beetpakken), zo snel mogelijk, om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om boeken op te halen. De bibliotheek is niet bedoeld als sociale ontmoetingsplaats.
6.    Na het op pas zetten van de boeken , wordt het mandje weer in de hal gezet en verlaat u het kerkgebouw via de middelste deur.
7.    Er is een indeling gemaakt waarin voor iedereen ruimte is om te komen.
8.    De uitleentermijn gaat naar 4 weken, met de mogelijkheid om 1 keer te verlengen. Wel gelden weer de normale aantallen boeken, tijdschriften, cd’s  die op de pas gezet kunnen worden.
9.    Als u klachten heeft  die verband kunnen houden met corona, dan komt u niet naar de bibliotheek.

De openingstijden worden als volgt:
Op maandag:
Van 14.00-14.45 uur: alleen volwassenen  en  jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs
Van 14.45-15.30 uur: alleen basisschoolkinderen (zonder ouders).
Van 15.30-16.00 uur: ouders met jonge kinderen (max 3 gezinnen tegelijk in de bibliotheek)

Op vrijdag:
Van 19.00- 20.00 uur zijn jongeren vanaf 1e klas voortgezet onderwijs en volwassenen hartelijk welkom.
* In de even weken de  achternamen van A t/m Luik (incl. De Beukelaar, De Rondas en De Boog onder begeleiding).
* In de oneven weken  de achternamen van Lukasse t/m Z

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kerkbibliotheek beschikt op dit moment over ongeveer 6500 boeken. De boeken worden onderverdeeld in 6 soorten:
•    Algemene boeken
•    Studieboeken
•    Boeken theologie
•    Leesboeken ouderen
•    Leesboeken jeugd
•    Kinderboeken
•    Vertel cd’s
•    Preken CD,s
•    Bladmuziek

•    Tijdschriften:
o    De Orgelvriend
o    Weet
o    Landleven
o    Consumentengids
o    Digitaalgids
o    Groei en Bloei
o    Knip
o    Knipkids

De bibliotheek werkt met het programma Aura. Hierin vindt u de catalogus
Wanneer is de bibliotheek open?
Maandagmiddag van: 15.00 – 16.00 uur
Vrijdagavond van: 19.00 – 20.00 uur

Op de volgende dagen is er nooit bibliotheek:
•    Nieuwjaarsdag
•    Biddag
•    Koningsdag
•    5 mei
•    Goede Vrijdag
•    2e Paasdag
•    2e Pinksterdag
•    Opening van het verenigingsseizoen
•    Dankdag
•    1e en 2e Kerstdag
•    Oudejaarsdag

Wat kost het lidmaatschap?
Er zijn twee soorten abonnementen:
Soort Kosten:
•    J. Kinderabonnement (t/m 11 jaar) gratis
•    A. Jeugdabonnement (12 t/m 18 jaar) € 5,--
•    V. Volwassen – abonnement € 20,--
De geldigheidsduur van een abonnement is één jaar en kan op elk gewenst moment ingaan.
Het lenen van een CD is nu gratis


Aantal boeken lenen:
Voor een jeugdabonnement bedraagt het maximaal aantal boeken 4 leesboeken en 3 studieboeken.
Voor een volwassen - abonnement is dat precies eender.
Ook mogen er 2 tijdschriften en 2 bladmuziek meegenomen worden.

De regels:
1.    Het pasje moet elke keer meegenomen worden; zonder pasje kunnen geen boeken uitgeleend worden.
2.    De boeken mogen drie weken gehouden worden, daarna wordt er € 0,15 per uitleendag per boek boete berekend. In de zomervakantie is de uitleentermijn 6 weken.
3.    De uitleenperiode kan maximaal 1 keer 3 weken verlengd worden. De boeken behoeven niet meegebracht te worden. Verlengen van de boeken kan digitaal d.m.v. de online site of de Aura app.
4.    Aanwijsbare schade aan boeken of zoekgeraakte boeken worden door de verantwoordelijke abonnee vergoed.
5.    Boete voor te laat inleveren CD: 0,15 per uitleendag per CD.

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. H.G.L. Verheuvel, Hortensiastraat 13, tel. 0113-313057
Bibliothecaris: Dhr. H.G. de Witte, Seringestraat 26, tel. 0113-314142
Leden:
Dhr. J.P.M. van Dam, Ligusterstraat 12, tel. 0113-751200
Mw. J. H. Heijboer-van Heek, Hortensiastraat 4, tel. 0113-312984, [email protected] 
Mw. T.A. Zandee-van Zijverden, Esdoornstraat 32, tel. 0113-785653
Mw. J. Rottier-Wisse , Schuitweg 10, tel. 0113-316233

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de inhoud van de bibliotheek. Voor vragen en opmerkingen en eventuele klachten kunt u contact opnemen met de heer H.G. de Witte, Seringestraat 26, tel. 314142. (e-mailadres: [email protected]).

IBAN-nummer: NL52 RABO 0328 3135 64 t.n.v. Geref. Gem. ’s-Gravenpolder, inzake kerkbibliotheek.
Klik hier om naar de site van de bibliotheek te gaan.