Kerkbibliotheek

De kerkbibliotheek beschikt op dit moment over ongeveer 6500 boeken. De boeken worden onderverdeeld in 6 soorten:
•    Algemene boeken
•    Studieboeken
•    Boeken theologie
•    Leesboeken ouderen
•    Leesboeken jeugd
•    Kinderboeken
•    Vertel cd’s
•    Preken CD,s
•    Bladmuziek

•    Tijdschriften:
o    De Orgelvriend
o    Weet
o    Landleven
o    Consumentengids
o    Digitaalgids
o    Groei en Bloei
o    Knip
o    Knipkids

De bibliotheek werkt met het programma Aura. Hierin vindt u de catalogus
Wanneer is de bibliotheek open?
Maandagmiddag van: 15.00 – 16.00 uur
Vrijdagavond van: 19.00 – 20.00 uur

Op de volgende dagen is er nooit bibliotheek:
•    Nieuwjaarsdag
•    Biddag
•    Koningsdag
•    5 mei
•    Goede Vrijdag
•    2e Paasdag
•    2e Pinksterdag
•    Opening van het verenigingsseizoen
•    Dankdag
•    1e en 2e Kerstdag
•    Oudejaarsdag

Wat kost het lidmaatschap?
Er zijn twee soorten abonnementen:
Soort Kosten:
•    J. Kinderabonnement (t/m 11 jaar) gratis
•    A. Jeugdabonnement (12 t/m 18 jaar) € 5,--
•    V. Volwassen – abonnement € 20,--
De geldigheidsduur van een abonnement is één jaar en kan op elk gewenst moment ingaan.
Het lenen van een CD is nu gratis


Aantal boeken lenen:
Voor een jeugdabonnement bedraagt het maximaal aantal boeken 4 leesboeken en 3 studieboeken.
Voor een volwassen - abonnement is dat precies eender.
Ook mogen er 2 tijdschriften en 2 bladmuziek meegenomen worden.

De regels:
1.    Het pasje moet elke keer meegenomen worden; zonder pasje kunnen geen boeken uitgeleend worden.
2.    De boeken mogen drie weken gehouden worden, daarna wordt er € 0,15 per uitleendag per boek boete berekend. In de zomervakantie is de uitleentermijn 6 weken.
3.    De uitleenperiode kan maximaal 1 keer 3 weken verlengd worden. De boeken behoeven niet meegebracht te worden. Verlengen van de boeken kan digitaal d.m.v. de online site of de Aura app.
4.    Aanwijsbare schade aan boeken of zoekgeraakte boeken worden door de verantwoordelijke abonnee vergoed.
5.    Boete voor te laat inleveren CD: 0,15 per uitleendag per CD.

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. H.G.L. Verheuvel, Hortensiastraat 13, tel. 0113-313057
Bibliothecaris: Dhr. H.G. de Witte, Seringestraat 26, tel. 0113-314142
Leden:
Dhr. J.P.M. van Dam, Ligusterstraat 12, tel. 0113-751200
Mw. J. H. Heijboer-van Heek, Hortensiastraat 4, tel. 0113-312984, [email protected] 
Mw. T.A. Zandee-van Zijverden, Esdoornstraat 32, tel. 0113-785653
Mw. J. Rottier-Wisse , Schuitweg 10, tel. 0113-316233

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de inhoud van de bibliotheek. Voor vragen en opmerkingen en eventuele klachten kunt u contact opnemen met de heer H.G. de Witte, Seringestraat 26, tel. 314142. (e-mailadres: [email protected]).

IBAN-nummer: NL52 RABO 0328 3135 64 t.n.v. Geref. Gem. ’s-Gravenpolder, inzake kerkbibliotheek.
Klik hier om naar de site van de bibliotheek te gaan.