Kerkbibliotheek

Contact: [email protected]

Per 01 juli 2021 gaat de bibliotheek weer fysiek open. We moeten wel rekening blijven houden met de maatregelen.

De volgende regels en openingstijden gelden vanaf 01 juli:

1.    een vaste looproute : laatste deur vanaf de Langeweg naar binnen, de bibliotheek via de ene deur binnengaan en via de ander deur verlaten, en het kerkgebouw via de middelste deur verlaten.
2.    handen ontsmetten in de hal.
3.    Voor jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs én alle volwassenen: gebruik van een mandje verplicht. Zijn de mandjes op, dan wachten en ook dan rekening houden met 1,5 meter afstand. Mondkapje is verplicht in de bibliotheek. 
4.    U levert de boeken in bij de balie. Nadat deze gescand zijn, moeten ze op de kar of in de kast gelegd worden door de lener, op aanwijzing van de medewerkers. De medewerkers blijven namelijk achter de balie.
5.    Er wordt gericht gezocht naar boeken( niet alles beetpakken), zo snel mogelijk, om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om boeken op te halen. De bibliotheek is niet bedoeld als sociale ontmoetingsplaats.
6.    Na het op pas zetten van de boeken , wordt het mandje weer in de hal gezet en verlaat u het kerkgebouw via de middelste deur.
7.    Er is een indeling gemaakt waarin voor iedereen ruimte is om te komen.  
8.    De uitleentermijn gaat weer naar 3 weken, met de mogelijkheid om 1 keer te verlengen. Wel gelden weer de normale aantallen boeken, tijdschriften, cd’s  die op de pas gezet kunnen worden. Ook wordt de boete weer berekend
9.    Om de doorstroming bij de uitleen te bevorderen wordt gevraagd om reserveren en verlengen online te blijven doen.
10.    Als u klachten heeft  die verband kunnen houden met corona, dan komt u niet naar de bibliotheek.

De openingstijden worden als volgt:
Op maandag:
Van 14.00-14.30 uur:    alleen volwassenen  en  jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs
Van 14.30-15.30 uur:    vrij toegankelijk, waarbij voor volwassenen en jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs geldt dat ze een mandje mee moeten nemen. Zijn deze op, dan even wachten.
Op vrijdagavond: 
Van 19.00- 20.00 uur:    volwassenen en jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs (met gebruik van mandje). Jongere kinderen mogen meekomen, maar alleen onder begeleiding van een oudere met mandje.

Klik hier voor het huidige Corona-protocol van de kerkbibliotheek

De kerkbibliotheek beschikt op dit moment over ongeveer 6500 boeken. De boeken worden onderverdeeld in 6 soorten:
•    Algemene boeken
•    Studieboeken
•    Boeken theologie
•    Leesboeken ouderen
•    Leesboeken jeugd
•    Kinderboeken
•    Vertel cd’s
•    Preken CD,s
•    Bladmuziek

•    Tijdschriften:
o    De Orgelvriend
o    Weet
o    Landleven
o    Consumentengids
o    Digitaalgids
o    Groei en Bloei
o    Knip
o    Knipkids

De bibliotheek werkt met het programma Aura. Hierin vindt u de catalogus
Wanneer is de bibliotheek open?
Maandagmiddag van: 15.00 – 16.00 uur
Vrijdagavond van: 19.00 – 20.00 uur

Op de volgende dagen is er nooit bibliotheek:
•    Nieuwjaarsdag
•    Biddag
•    Koningsdag
•    5 mei
•    Goede Vrijdag
•    2e Paasdag
•    2e Pinksterdag
•    Opening van het verenigingsseizoen
•    Dankdag
•    1e en 2e Kerstdag
•    Oudejaarsdag

Wat kost het lidmaatschap?
Er zijn twee soorten abonnementen:
Soort Kosten:
•    J. Kinderabonnement (t/m 11 jaar) gratis
•    A. Jeugdabonnement (12 t/m 18 jaar) € 5,--
•    V. Volwassen – abonnement € 20,--
De geldigheidsduur van een abonnement is één jaar en kan op elk gewenst moment ingaan.
Het lenen van een CD is nu gratis


Aantal boeken lenen:
Voor een jeugdabonnement bedraagt het maximaal aantal boeken 4 leesboeken en 3 studieboeken.
Voor een volwassen - abonnement is dat precies eender.
Ook mogen er 2 tijdschriften en 2 bladmuziek meegenomen worden.

De regels:
1.    Het pasje moet elke keer meegenomen worden; zonder pasje kunnen geen boeken uitgeleend worden.
2.    De boeken mogen drie weken gehouden worden, daarna wordt er € 0,15 per uitleendag per boek boete berekend. In de zomervakantie is de uitleentermijn 6 weken.
3.    De uitleenperiode kan maximaal 1 keer 3 weken verlengd worden. De boeken behoeven niet meegebracht te worden. Verlengen van de boeken kan digitaal d.m.v. de online site of de Aura app.
4.    Aanwijsbare schade aan boeken of zoekgeraakte boeken worden door de verantwoordelijke abonnee vergoed.
5.    Boete voor te laat inleveren CD: 0,15 per uitleendag per CD.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de inhoud van de bibliotheek. Voor vragen en opmerkingen en eventuele klachten kunt u contact opnemen via het e-mailadres [email protected]

Klik hier om naar de site van de bibliotheek te gaan.