JV Elimranken I, II, III, IV en V

Jeugdvereniging “Elimranken” I, II, III en IV en V

De vereniging heeft tot doel de kennis van de Bijbelse, kerk- en vaderlandse
geschiedenis te vermeerderen en het versterken van de onderlinge band tussen
de jeugd van de gemeente. We houden om de 14 dagen, op zaterdag, onze
verenigingsavond. We beginnen om 19.30 uur. Voor de pauze wordt er een
onderwerp behandeld. Na de pauze wordt er dieper op het onderwerp ingegaan
of wordt er iets gedaan in ontspannen sfeer. De vereniging dateert van 24
september 1977 en is aangesloten bij de Jeugdbond van de Gereformeerde
Gemeenten.

De vereniging is verdeeld in 4 groepen:
Elimranken I : 12 en 13 jarigen
Elimranken II : 13 en 14 jarigen
Elimranken III : 14 en 15 jarigen
Elimranken IV : 15 en 16 jarigen
Elimranken V: 16 jaar en ouder

In de loop van het verenigingsjaar zijn er meestal enkele gezamenlijke
activiteiten, zoals strandwandeling, kerstavond, etentje, of iets dergelijks. Het
verenigingsjaar loopt van september t/m mei en wordt afgesloten met een
gezamenlijke bondsdag.
De contributie bedraagt € 20,- per heel seizoen
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Jeroen van Setten
Secretaresse: Sharon Heger-Bijnagte
Penningmeester: Hans de Jonge
Bestuursleden:
Cathlien van Belzen
Robert van der Hart

Contact: [email protected]
Rekeningnummer: NL27 RABO 0328353493 t.n.v. Elimranken 1 t/m 4.

Contact groep 5: [email protected] 
Rekeningnummer: NL02 RABO 0168461374 t.n.v. Elimranken 5
 

Protocol jeugdverenigingen

Inleiding

Dit protocol is bedoeld voor het invullen van de verenigingsavonden op de jeugdvereniging i.v.m. de huidige coronacrisis. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid, het RIVM en de veiligheidsregio. Verder is dit protocol gebaseerd op het advies van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Algemeen

1

Algemeen

 • Zie voor algemeen geldende richtlijnen: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
 • De aanwezigen voegen zich naar de regels die de kerkenraad heeft bekendgemaakt.
 • Stel per verenigingsgroep één aanspreekpunt aan voor de verantwoordelijke m.b.t. het naleven van het protocol (dus voor groep 1 een aanspreekpunt, voor groep 2 een aanspreekpunt etc.).

2

Communicatie

 • Zorg ervoor dat alle betrokkenen kennis hebben van het protocol, denk hierbij ook aan ouder(s)/verzorger(s). Er komt een bericht in het Kerkelijk Nieuws en een protocol op de website. Jeroen regelt dit, zodra het protocol goedgekeurd is.
 • Zorg dat het plaatselijk protocol in de kerk aanwezig is. Dit is belangrijk bij een eventuele controle. Er komt één protocol in het kantoortje bij de koster en één protocol in de JV – kast.
 • De leiding spreekt de deelnemer persoonlijk aan bij het niet nakomen van de getroffen maatregelen.

3

Bronaanpak

 • Niet naar activiteiten gaan als jij of een gezinslid een corona-infectie of koorts heeft.
 • Niet naar activiteiten gaan als je verkoudheidsklachten hebt.
 • Pas weer deelnemen aan activiteiten als jij of je gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is, tenzij er sprake is van een corona-infectie. Volg in dat geval de richtlijnen van de Rijksoverheid.

4

Hygiënemaatregelen

op locatie

 • De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid m.b.t. de hygiëne zijn leidend.
 • Elke groep gebruikt een verschillende ingang:
  Avond 1:  
  Groep 1: deur + zaal voorin (bij hoofdingang)
  Groep 2: deur + zaal achterin (bij bibliotheek)
  Avond 2:
  Groep 3: deur + zaal achterin (bij bibliotheek)
  Groep 4 en 5: deur + zaal voorin (bij hoofdingang)
  Avond 3:
  Timotheus


De avonden worden dus gespreid over 3 verschillende momenten, zodat het aantal aanwezige personen beperkter is en zowel looproutes als het houden van afstand beter mogelijk is.

 • Elke groep start om 19:30, er wordt gebruik gemaakt van verschillende ingangen (zie boven en plattegrond, plattegrond wordt nog ontwikkeld door Jeroen).
 • Bij binnenkomt blijven de jongelui NIET hangen in hal, maar gaan direct naar de juiste zaal. Er wordt een plattegrond met looproutes beschikbaar gesteld. Deze dienen gevolgd te worden.
 • Bij binnenkomst in de zaal desinfecteert de jongere de handen. De koster zorgt dat er per zaal desinfectiemiddel beschikbaar is.
 • Mobieltjes worden niet ingenomen, vriendelijk verzoek om mobieltjes thuis te laten.
 • In de zaal zijn de jongeren <18 niet verplicht om onderling afstand te houden, onderling afstand van jongeren tot leiding is wél verplicht. Evenals afstand tussen leiding onderling. Spreek elkaar hierop aan, indien nodig.
 • Beperk het WC – gebruik en leg dit ook uit aan jongeren. Maximaal 1 persoon per keer naar de WC, geen groepsvorming in de toiletruimte.
 • In de pauze mag er geen gebruik gemaakt worden van de hal. Blijf in de eigen zaal of ga als één groep naar buiten. Houd hierbij toezicht op de jongeren, onderneem bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit, zoals even voetballen.
 • Gebruik één stoel per persoon. Wissel hierbij niet uit, m.n. niet tussen leiding en jongere!
 • Eten en drinken: één leidinggevende gaat naar de keuken om koffie, thee, fris en koek en deelt dit uit. Koffiedrinken met leidinggevenden mag niet in de keuken, enkel in de eigen zaal.
 • Wees alert op de RIVM – richtlijnen bij het bedenken van spellen. Wees creatief.
 • Zingen in de zaal à dit wordt nog besproken door de kerkenraad, advies van de kerkenraad wordt opgevolgd.
 • Bijbels: óf zelf mee laten nemen of projectie van het Bijbelgedeelte op het scherm.
 • Let op: ALLES wat je gebruikt, moet na de avond gedesinfecteerd worden. Denk aan: stoelen, armleuningen, tafels, deurknoppen, kastknoppen, orgel enz.
 • Indien de aanwezigen ouder zijn dan 18 jaar, staan de stoelen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ouder(s), verzorger(s) gaan niet naar binnen, maar wachten buiten.
 • Beperk het lopen door het gebouw en de zaal zoveel mogelijk.
 • Blijf niet onnodig lang in en rond het gebouw aanwezig na afloop van een activiteit.

5

Groepsgrootte

 • De aanwezigheid van jongeren wordt door de leiding per bijeenkomst bijgehouden op een presentielijst.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot personen boven de 18 jaar.

6

Activiteiten

 • Gebruik bezinnende werkvormen waarbij zo min mogelijk heen en weer gelopen hoeft te worden.
 • Ontsmet materialen die gebruikt worden. Denk aan knutsel- en handwerkspullen of spellen.
 • Organiseer verwerking en spellen waarbij zo min mogelijk contact nodig is.
 • De kerstavonden worden geannuleerd (geen etentje). Invulling zoals op een reguliere JV – avond.

7.

Evaluatie

 • In de kerstvakantie D.V. zal geëvalueerd worden hoe e.e.a. verloopt en zal een plan worden gemaakt voor de tweede helft van het seizoen. Dringend verzoek om bij problemen, vragen dit te melden bij het bestuur.

Elimranken heeft de volgende leidinggevenden:

Groep 1 (12 en 13 jarigen)
Arianne Blom
Jacobe Hoekman
Cor – Jan en Annelien Meeuse
Adriaan v.d. Vreede
Joost Zuidijk

Groep 2 (13 en 14 jarigen)
Jan – Willem en Carolien Bustraan
Bas Houmes
Hans en Marnel de Jonge
Johan en Carolien Schrier

Groep 3 (14 en 15 jarigen)
Annelize bij de Vaate
Sharon Heger
Marcel van Gurp
Andrea van Luik
Johan Markus
Jan-Willem Pieper
Leendert de Witte

Groep 4 (15 en 16 jarigen)
André Markus
Caroline Meulmeester
Leendert Niewenhuize
Mayke de Nood
Jan Ras
Jeroen en Corma van Setten

Groep 5 (vanaf 16 jaar)
Cathlien van Belzen
Cor van den Dorpel
Lenneke Jacobse
Pieter-Jan de Lange