JV Elimranken I, II, III, IV en V

-16 Jeugdvereniging “Elimranken” I, II, III en IV en V

De vereniging heeft tot doel de kennis van de Bijbelse, kerk- en vaderlandse
geschiedenis te vermeerderen en het versterken van de onderlinge band tussen
de jeugd van de gemeente. We houden om de 14 dagen, op zaterdag, onze
verenigingsavond. We beginnen om 19.30 uur. Voor de pauze wordt er een
onderwerp behandeld. Na de pauze wordt er dieper op het onderwerp ingegaan
of wordt er iets gedaan in ontspannen sfeer. De vereniging dateert van 24
september 1977 en is aangesloten bij de Jeugdbond van de Gereformeerde
Gemeenten.

De vereniging is verdeeld in 4 groepen:
Elimranken I : 12 en 13 jarigen
Elimranken II : 13 en 14 jarigen
Elimranken III : 14 en 15 jarigen
Elimranken IV : 15 en 16 jarigen
Elimranken V: 16 jaar en ouder

In de loop van het verenigingsjaar zijn er meestal enkele gezamenlijke
activiteiten, zoals strandwandeling, kerstavond, etentje, of iets dergelijks. Het
verenigingsjaar loopt van september t/m mei en wordt afgesloten met een
gezamenlijke bondsdag.
De contributie bedraagt € 20,- per heel seizoen
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Jeroen van Setten
Secretaresse: Sharon Heger-Bijnagte
Penningmeester: Hans de Jonge
Bestuursleden:
Lenneke Jacobse
Robert van der Hart

Contact: [email protected]
Rekeningnummer: NL27 RABO 0328353493 t.n.v. Elimranken 1 t/m 4.

Contact groep 5: [email protected] 
Rekeningnummer: NL02 RABO 0168461374 t.n.v. Elimranken 5

Elimranken heeft de volgende leidinggevenden:

Groep 1 (12 en 13 jarigen)
Arianne Blom
Jacobe Hoekman
Cor – Jan en Annelien Meeuse
Adriaan v.d. Vreede
Joost Zuidijk

Groep 2 (13 en 14 jarigen)
Jan – Willem en Carolien Bustraan
Bas Houmes
Hans en Marnel de Jonge
Johan en Carolien Schrier

Groep 3 (14 en 15 jarigen)
Annelize bij de Vaate
Sharon Heger
Marcel van Gurp
Andrea van Luik
Johan Markus
Jan-Willem Pieper
Leendert de Witte

Groep 4 (15 en 16 jarigen)
André Markus
Caroline Meulmeester
Leendert Niewenhuize
Mayke de Nood
Jan Ras
Jeroen en Corma van Setten

Groep 5 (vanaf 16 jaar)
Cathlien van Belzen
Cor van den Dorpel
Lenneke Jacobse
Arjan Moens