Jongeren Bijbelstudievereniging 'Timotheüs'

Contact: [email protected]

Het doel van de vereniging:
Het doel van de vereniging is het onderzoeken van Gods Woord. Daarnaast proberen we op grond van Gods Woord antwoorden te vinden op levensvragen die leven bij jongeren.

Activiteiten:
We komen één keer in de maand op zaterdagavond bij elkaar in een van de zalen van de Elimkerk. Elk jaar kiezen we een thema waarover de Bijbelstudieavonden zullen gaan. Elke Bijbelstudieavond houdt een van de leden een inleiding. Na een pauze bespreken we in groepjes vragen. Meestal ronden we af met een plenaire bespreking. Om 22.00 is er de gelegenheid om naar huis te gaan. Vaak blijven er nog veel om nog wat te drinken, samen te zingen en na te praten.

Lidmaatschap:
Jongeren uit de gemeente van ongeveer 16 jaar en ouder zijn van harte welkom.