Jeugdvereniging Adaja (-12)

De vereniging is op 16 januari 2015 begonnen met het draaien van een pilot met de leerlingen van groep 8. In het jaar 2015-2016 hoopt de vereniging te starten met het eerste volledige seizoen.

Bestuur:
Tijdens de pilot waren de functies zoals hieronder ingevuld. Deze functies kunnen mogelijk veranderen in het nieuwe seizoen.

Voorzitter: Mw. S. 't Jong- Van Wijhe, Kerkhoekstraat 12, tel. 0113-603154
2e voorzitter: Dhr. C.J. Markus, Kamperfoeliestraat 35, tel. 0113-311013
Secretraresse: Mw. C.J. Looij-Wisse, Ambachtsstraat 6, 4431 BE 's-Gravenpolder, tel: 06-15173970. E-mail: [email protected]
Penningmeester: Mw. K.M. Ordelman-Pieper

Het rekeningnummer is NL93 RABO 03008 845 24 tnv Ger. Gem. 's-Gravenpolder, jeugdvereniging -12.

Leidinggevenden:

Dhr. P. de Goffau
Mw. S. 't Jong - Van Wijhe
Mw. C.J. Looij - Wisse
Dhr. C.J. Markus
Mw. K. Ordelman-Pieper
Mw. G.E. Weststrate-Minnaard

Doel van de vereniging:
De vereniging heeft tot doel de kennis van de Bijbelse, kerk- en vaderlandse geschiedenis te vermeerderen en het versterken van de onderlinge band tussen de jeugd van de gemeente. We houden één keer in de maand, op vrijdag, onze verenigingsavond. We beginnen om 19.00 uur. Voor de pauze wordt er een onderwerp behandeld. Na de pauze wordt er iets gedaan in ontspannen sfeer. De avond wordt rond 20.30 uur afgesloten.

Activiteiten:
In de loop van het jaar zullen er ook verschillende activiteiten gedaan worden. Het verenigingsjaar loopt van september t/m mei en wordt afgesloten met een gezamenlijke bondsdag.

Contributie:
De contributie bedraagt €20,- per heel seizoen.