Jeugdvereniging Adaja (-12)

Contact: [email protected]

De vereniging heeft tot doel de kennis van de Bijbelse, kerk- en vaderlandse
geschiedenis te vermeerderen en het versterken van de onderlinge band tussen
de jeugd van de gemeente. We houden één keer in de maand, op vrijdag, onze
verenigingsavond. We beginnen om 19.00 uur. Voor de pauze wordt er een
onderwerp behandeld. Na de pauze wordt er iets gedaan in ontspannen sfeer. De
avond wordt rond 20.30 uur afgesloten.

Activiteiten:
In de loop van het jaar zullen er ook verschillende activiteiten gedaan worden.
Het verenigingsjaar loopt van september t/m mei en wordt afgesloten met een
gezamenlijke bondsdag.

Contributie:
De contributie bedraagt €20,- per heel seizoen.