Jeugdvereniging Adaja (-12)

De vereniging is op 16 januari 2015 begonnen met het draaien van een pilot met
de leerlingen van groep 8. In het jaar 2015-2016 hoopt de vereniging te starten
met het eerste volledige seizoen.

Bestuur:
Tijdens de pilot waren de functies zoals hieronder ingevuld. Deze functies kunnen
mogelijk veranderen in het nieuwe seizoen.

Voorzitter: Dhr. H.L van der Hart, tel. 06 20 90 29 61

2e voorzitter: Mevr. M.G. van der Hart -Kooijman, tel. Tel. 06 11 43 17 34,
Ambachtstraat 23, 4431 BC 's-Gravenpolder

Secretaresse: Mw. C.J. Looij-Wisse, Wilgestraat 32, 4431 CJ ’s-Gravenpolder,
4431 BE 's-Gravenpolder, tel: 06-15173970. E-mail: [email protected]
Penningmeester: Mw. K.M. Ordelman-Pieper
Het rekeningnummer is NL93 RABO 03008 845 24 tnv Ger. Gem. 's-
Gravenpolder, jeugdvereniging -12.

Leidinggevenden:
Adriaan Bakker
Peter de Goffau
Ilona Looij – Wisse
Karin Ordelman – Pieper
Gerlies Weststrate – Minnaard
Robert &; Gemma v.d. Hart – Kooijman

Doel van de vereniging:
De vereniging heeft tot doel de kennis van de Bijbelse, kerk- en vaderlandse
geschiedenis te vermeerderen en het versterken van de onderlinge band tussen
de jeugd van de gemeente. We houden één keer in de maand, op vrijdag, onze
verenigingsavond. We beginnen om 19.00 uur. Voor de pauze wordt er een
onderwerp behandeld. Na de pauze wordt er iets gedaan in ontspannen sfeer. De
avond wordt rond 20.30 uur afgesloten.

Activiteiten:
In de loop van het jaar zullen er ook verschillende activiteiten gedaan worden.
Het verenigingsjaar loopt van september t/m mei en wordt afgesloten met een
gezamenlijke bondsdag.

Contributie:
De contributie bedraagt €20,- per heel seizoen.