Jeugdkoor 'Jedid-jah

Jeugdkoor "Jedid-Jah"

Klik hier voor de brief voor het seizoen 2020/21

Klik hier voor het Corona-protocol

Repetitieavond:
Iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Elimkerk.

Doel van de vereniging:
Het beoefenen van de zangkunst, het bevorderen van de gemeentezang, het vormen van een onderlinge band binnen de kerkelijke gemeente en tussen de kinderen onderling. Het repertoire bestaat uit psalmen en geestelijke liederen. De vereniging gaat uit van de Gereformeerde Gemeente en staat onder toezicht van de kerkenraad.

Verloop van de repetitieavond:
De avond wordt geopend met het laten zingen van een psalm en voorgaan in gebed. De psalmen en liederen worden geoefend, waarna geëindigd wordt met dankgebed.

Activiteiten:
In maart wordt een open jaarvergadering gehouden. Indien mogelijk is er aan het eind/begin van het seizoen een koorreisje. Ieder jaar zingen we op de jaarlijkse kerstzangavond in onze gemeente. Bij toerbeurt zingen we op de Ringzangmiddag of -avond van de BZGG. Verder verlenen we medewerking aan uitvoeringen op uitnodiging.

Contributie:
De contributie voor het jeugdkoor bedraagt:
1e kind uit het gezin: € 25,-
2e kind: € 20,-
3e kind: € 10,-
4e kind: gratis
De meisjes betalen eenmalig € 5,- huur voor de koorkleding bij de eerste betaling van de contributie.

Lidmaatschap:
Jongens en meisjes vanaf groep 4 van de basisschool mogen lid worden van het jeugdkoor. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden aan het begin van een nieuw seizoen of in januari na de kerstvakantie.

Ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen. Ouders hebben vrije toegang op de repetitieavond.

Dirigent: Dhr. A.M. Bij de Vaate
Pianiste: Louisa Murre

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. A. Heger, Vuurdoornstraat 34, tel. 0113-313366
Secretaresse: Mw. J.L. bij de Vaate-Bonestroo, tel. 0113-383230
Penningmeester: Mw. J.M. Versluijs-Zondag, Kamperfoeliestraat 43, tel. 0113- 316439
Muziekcommissaris: Mw. E.C. van Gurp-Brouwer, Kamperfoeliestraat 49, tel. 0113-316418
Bestuurslid: Mw. H. Vorstelman-van den Ende, Kamperfoeliestraat 47, tel. 0113- 603792
Correspondentieadres: Mw. J.L. bij de Vaate-Bonestroo, tel. 0113-383230 / [email protected]

Klik hier voor de brief voor het seizoen 2020/21

Klik hier voor het Corona-protocol