Jeugdbondactie Geloofwaardig

Bijbels onderwijs is van levensbelang. Je kunt je haast niet voorstellen hoeveel christelijk onderwijs bijgedragen heeft aan wie u/jij nu bent. Miljoenen kinderen en jongeren hebben geen toegang tot (Bijbels) onderwijs omdat ze te arm zijn, uitgesloten worden omdat ze een beperking hebben of zijn niet echt welkom op school omdat ze christen zijn.
Wat is Bijbels onderwijs jou waard? Geef anderen toekomst. Zet je in voor Geloofwaardig onderwijs! De jeugdwerkactie #geloofwaardig gaat zich inzetten om verschillende projecten te steunen:

  • Pakistan: schoon water en christelijk onderwijs voor kansarme gezinnen
  • Nigeria: onderwijs voor doven, opleiding voor dove-leraren en dovendiensten
  • India: toerusting verdrukte christenen

Sponsors:

 

Drukwerk Service Murre

Landmeetkundig adviesburo van der Hart

Hubo s'-Gravenpolder De Nood

Als gemeente van ’s-Gravenpolder willen we ons ook inzetten voor deze actie van de jeugdbond met acties die samenbindend zijn, maar ook het goede doel steunen. Actie voeren doe je niet alleen. Daarom hebben we uw en jouw hulp nodig! De actie loopt van december 2017 tot juni 2018. Het rekeningnummer van de actie is: NL18 RABO 0158 3548 50

’S-GRAVENPOLDER IN ACTIE!

Eindstand: 31.421,11 euro

Izak Heijboer, Ilona Looij, Jochem Niemantsverdriet, Mayke de Nood, Leendert en Lydia de Witte