Nieuws van de kerkbibliotheek

Lenen onder nieuwe voorwaarden  november 2020

Beste leners,

Het is duidelijk geworden dat de bibliotheken weer open mogen. Dit betekent dat wij vanaf 20 november weer kunnen gaan uitlenen. Echter moeten wij nog steeds rekening houden met de maatregelen rondom Corona.

 Dit betekent concreet
1.    een vaste looproute : laatste deur vanaf de Langeweg naar binnen, de bibliotheek via de ene deur binnengaan en via de ander deur verlaten, en het kerkgebouw via de middelste deur verlaten.
2.    handen ontsmetten in de hal.
3.    Voor jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs én alle volwassenen: gebruik van een mandje verplicht. Zijn de mandjes op, dan wachten en ook dan rekening houden met 1,5 meter afstand. Geadviseerd wordt om een mondkapje op te doen in de bibliotheek.
4.    U levert de boeken in bij de balie. Nadat deze gescand zijn, moeten ze op de kar of in de kast gelegd worden door de lener, op aanwijzing van de medewerkers. De medewerkers blijven namelijk achter de balie.
5.    Er wordt gericht gezocht naar boeken( niet alles beetpakken), zo snel mogelijk, om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om boeken op te halen. De bibliotheek is niet bedoeld als sociale ontmoetingsplaats.
6.    Na het op pas zetten van de boeken , wordt het mandje weer in de hal gezet en verlaat u het kerkgebouw via de middelste deur.
7.    Er is een indeling gemaakt waarin voor iedereen ruimte is om te komen.
8.    De uitleentermijn gaat naar 4 weken, met de mogelijkheid om 1 keer te verlengen. Wel gelden weer de normale aantallen boeken, tijdschriften, cd’s  die op de pas gezet kunnen worden.
9.    Als u klachten heeft  die verband kunnen houden met corona, dan komt u niet naar de bibliotheek.

De openingstijden worden als volgt:
Op maandag:
Van 14.00-14.45 uur: alleen volwassenen  en  jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs
Van 14.45-15.30 uur: alleen basisschoolkinderen (zonder ouders).
Van 15.30-16.00 uur: ouders met jonge kinderen (max 3 gezinnen tegelijk in de bibliotheek)

Op vrijdag:
Van 19.00- 20.00 uur zijn jongeren vanaf 1e klas voortgezet onderwijs en volwassenen hartelijk welkom.
* In de even weken de  achternamen van A t/m Luik (incl. De Beukelaar, De Rondas en De Boog onder begeleiding).
* In de oneven weken  de achternamen van Lukasse t/m Z