Informatie mansledenvergadering

Ledenvergadering 27 november 2020.

Tijdens de ledenvergadering van vrijdagavond 27 november zijn verkozen tot ouderling K.W. van Luik en J.C. de Waal en tot diaken J.C. Meeuse en G.J. de Witte.

Allen mochten hun herverkiezing aanvaarden.

Van de overige kandidaten had niemand een meerderheid van stemmen. Daarom zal op vrijdag 04 december een tweede vergadering gehouden worden. Er zal dan voor één ouderling en één diaken gestemd worden uit de kandidaten die tijdens de ledenvergadering van 27 november geen meerderheid van stemmen hadden.

De vergadering wordt om 19.00 uur geopend, waarbij alleen de kerkenraad aanwezig is.

Om de toeloop te spreiden is voor het uitbrengen van uw stemmen de volgende indeling gemaakt:

(let op de kortere tijdsindeling)

  • Begint uw achternaam met de letter A t/m de letter H, dan wordt u bij voorkeur verwacht tussen 19:30 en 19:40 uur (tussen half acht en tien over half acht).
  • Begint uw achternaam met de letter J t/m de letter N, dan wordt u bij voorkeur verwacht tussen 19.40 en 19:50 uur (tussen tien over half acht en tien voor acht).
  • Begint uw achternaam met de letter O t/m de letter Z, dan wordt u bij voorkeur verwacht tussen 19:50 en 20:00 uur (tussen tien voor acht en acht uur).

Nadat u uw stem heeft uitgebracht kunt u plaatsnemen in de kerkzaal.

 • Iedereen dient via de hoofdingang aan de Langeweg binnen te komen.
 • Daar worden u twee gekleurde stembriefjes uitgereikt: één voor ouderling en één voor diaken.
 • Tevens krijgt u een blanco stembriefje voor het geval dat bij deze stemming geen van de kandidaten een meerderheid van stemmen heeft.
 • U vult in de zaal uw stembriefjes in. Daar staan tafels gereed (volg de aanwijzingen).
 • U wordt verzocht zelf een pen mee te brengen om de stembriefjes in te vullen. 
 • Daarna doet u de (gekleurde) stembriefjes in de daarvoor gereedstaande stembussen.
 • Om acht uur wordt de stemming gesloten. Na dat tijdstip kan niet meer gestemd worden.
 • Vooraf zal een zestal leden gevraagd worden plaats te nemen in de stemcommissie.
 • Om acht uur worden de stemmen geteld door de stemcommissie.
 • Bekendmaken van de uitslag van de stemmingen.
 • Als er geen meerderheid van stemmen is wordt er daarna nog een stemming gehouden waarbij u de kandidaat van uw keuze vermeldt op het blanco stembriefje dat u bij de ingang gekregen heeft.
 • De vergadering wordt voorlopig afgesloten.
 • Bij vertrek doet u uw stembriefje bij de uitgang in de daarvoor gereedstaande stembussen.
 • Na het vaststellen van de uitslag van deze stemmingen zal de kerkenraad de vergadering afsluiten.
 • Daarna wordt uitslag van de verkiezing geplaatst op de website van de kerk.
 • Wie niet de website kan raadplegen kan aan familie of kennissen vragen de uitslag door te geven. U kunt ook vooraf aan uw wijkouderling vragen of deze na afloop van de avond de uitslag wil doorgeven.