Gemengd koor 'VZOS'

Contact: [email protected]

Onze naam is een afkorting van “Vooruitgang Zij Ons Streven”, een naam die al meer dan 100 jaar oud is en dateert uit een tijd dat dit soort namen heel gewoon waren. De vereniging is namelijk opgericht op 10 februari 1905 en staat sindsdien onder toezicht van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van ’s Gravenpolder.

Doel van de vereniging:
We willen één avond per week in een ontspannen sfeer psalmen en geestelijke liederen oefenen om zodoende de gemeentezang te kunnen ondersteunen. De repetitieavond is op de dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de repetitieavond wordt er afwisselend geoefend aan nieuwe liederen en worden oude liederen gezongen. Iedereen vanaf 14 jaar mag lid worden van ons koor. De contributie bedraagt voor volwassenen 10 euro per maand. Jonge leden, studenten en echtparen krijgen korting.


We willen een koor zijn voor de gehele gemeente. De muziek die we zingen is daar ook een bewijs van. Onze muziekmap is gevuld met een goede mix van psalmen en gezangen maar ook een aantal grotere en wat moeilijker muziekstukken. De muziek die we zingen willen we vooral mooi en goed afgewerkt ten gehore brengen. Gelukkig hebben we een dirigent die ons ook daarin leiden wil.

U bent hartelijk welkom om tijdens een dinsdagavond te komen luisteren of tussen de koorleden te gaan zitten. We hopen dan dat u het naar de zin hebt en ook mee gaat zingen!

Download hier de muziek