Gemeenteavond

Wat is Bijbels onderwijs u / jou waard? Op de gemeenteavond van D.V. 18 januari zal Gertrude de Regt van de JBGG de actie komen toe lichten. Ze zal kort uitleg geven over de actiedoelen in Pakistan en India. Na de pauze wil ouderling Velthove ons vertellen en laten zien hoe men in Nigeria omgaat met kinderen met een beperking. Dit alles in de hoop dat we het belang van Bijbels onderwijs ver weg zullen (gaan) inzien. Er is een collecte voor de actie. In de pauze is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kunnen ook de actiematerialen ingezien worden. Inloop is vanaf 19.30 en we beginnen om 19.45 uur.

We kijken terug op een mooie avond. Tijdens de collecte werd 416 euro opgehaald.