Eet-bij-elkaar-actie

De eet-bij-elkaar-actie gaat deze Jeugdbondactie op herhaling. Dit keer willen we de eetactie houden op D.V. zaterdagavond 20 en vrijdagavond 26 januari. We doen het op dezelfde manier als tijdens eerdere acties. Iedereen van jong tot oud mag zich aanmelden om te te koken voor óf eten bij gemeenteleden. Maar bij wie? Dat is tot op het laatste moment een verrassing!

Het is de bedoeling om voor 14 januari via het e-mailadres [email protected] op te geven of je voor iemand wilt koken óf bij iemand wilt eten. Dit kan als gezin, maar ook alleen of met vrienden. In deze mail kun je opgeven op je op 20 of 26 januari wilt meedoen, voor welk aantal personen je wilt koken óf met hoeveel personen je bij iemand een warme maaltijd wilt komen nuttigen. Ook is het goed om mogelijke dieetwensen in de mail te vermelden.

De organisatie maakt de match welke eters bij welke ‘kok’ je wordt geplaatst. Natuurlijk wordt aan de betreffende kok doorgegeven hoeveel mensen er komen eten. De eters krijgen een dag vooraf te horen op welk adres ze worden verwacht.

Degene die bij iemand gaat eten, maakt 7,50 euro per persoon - en maximaal 25 euro per gezin - over aan de jeugdbondactie. Betalen kan door overboeking naar rekeningnummer NL18 RABO 0158 3548 50  o.v.v achternaam eetactie + achternaam van de eters.

De eet-bij-elkaar actie heeft 1.100 euro opgebracht. Alle eters en koks, hartelijk dank!