CD's

De CD-dienst verzorgt de opname en verkoop van CD’s van de opgenomen diensten.

Ook worden preken (via internet) verstuurd naar mensen die door ziekte, verblijf in het buitenland of het verkeren op zee, niet in de gelegenheid zijn de kerkdienst bij te wonen.

Leden die geen kerktelefoon hebben en door ziekte de diensten niet bij konden wonen, kunnen gebruik maken van de preek uitleenservice.

Kosten:

CD’s : € 5,00 per stuk.

MC’s : €3,50 per stuk.

MP3bestanden : € 1,50 per stuk

Contact: [email protected]