Catechisatieseizoen 2021-2022

Informatie en indeling catechisatieseizoen 2021-2022

Begin van de catechisatielessen:

De eerste catechisatielessen beginnen D.V. in de week van maandag 27 september.

Wisselen van groep/indelen in een andere groep:

*    Het wisselen van groep (bijvoorbeeld van 1 naar 2) is niet wenselijk, aangezien de geleerde stof dan niet aansluit.

*    Wel kan er -indien nodig- geruild worden van bijvoorbeeld A naar B in dezelfde groep. Dit gebeurt altijd in overleg met de catecheet.

*    Catechisanten die een jaar langer of korter op de basisschool hebben gezeten, mogen wel meedraaien in de groep van hun eigen klas.

      (dus een jaar lager resp. hoger dan hun leeftijd aangeeft).

Absentencontrole:

*    We passen een absentencontrole toe. Bij niet gemeld verzuim zullen de ouders gebeld worden. Geef het als ouders van tevoren door aan de catecheet als uw kind niet naar catechisatie kan komen.

*    Indien er een serieuze verhindering voor uw kind is om op het hieronder vermelde tijdstip te komen, neemt u dan als ouders van tevoren met opgaaf van redenen contact met ons op.

*    Willen alle catechisanten die in een andere plaats naar de catechisatie gaan, dat zelf (of hun ouders) aan de scriba doorgeven?

Overhoren geleerde stof:

*    We vragen u als ouders -en verwachten dat ook van u- uw kinderen te helpen en zo nodig te overhoren bij het leren. Dan kunnen we erop rekenen dat ze hun vragen/leerstof ook werkelijk kennen.

Catechisanten Groep 7 (LWOO en PrO)

Als er ‘nieuwe’ catechisanten zijn voor deze groep, kan contact opgenomen worden met ouderling J.J.W. Goudzwaard.

 

Groep 1 geboren tussen 01-10-2008 en 30-09-2009        (nieuwe catechisanten die van de basisschool komen)

1A          Achternaam A t/m L       maandag 18.30 uur         zaal 3              Van de Vreede                       De enige troost deel 1      ROOSTER

1B           Achternaam M t/m Z        maandag 19.30 uur         zaal 3              Van de Vreede                       De enige troost deel 1    ROOSTER

Groep 2 geboren tussen 01-10-2007 en 30-09-2008        (vorig jaar groepen 1A en 1B - Van de Vreede)

2A          Achternaam A t/m K       dinsdag 18.30 uur           zaal 3              Vorstelman                              De enige troost deel 2    ROOSTER

2B           Achternaam L t/m Z        maandag 18.30 uur         zaal 4              De Waal                                     De enige troost deel 2   ROOSTER

Groep 3 geboren tussen 01-10-2006 en 30-09-2007        (vorig jaar groepen 2A en 2B - Vorstelman/De Waal)

3A          Achternaam A t/m K       maandag 19.00 uur         zaal 2              Schrier                                        De enige troost deel 3

3B           Achternaam L t/m Z        maandag 20.00 uur         zaal 2              Schrier                                        De enige troost deel 3

Groep 4 geboren tussen 01-10-2005 en 30-09-2006        (vorig jaar groepen 3A en 3B - Schrier)

4A          Achternaam A t/m K       maandag 19.30 uur         zaal 4              Meulmeester                          Goddelijke waarheden deel 1

4B           Achternaam L t/m Z        maandag 20.30 uur         zaal 4              Meulmeester                          Goddelijke waarheden deel 1

Groep 5 geboren tussen 01-10-2004 en 30-09-2005        (vorig jaar groepen 4A en 4B - Meulmeester)

5A          Achternaam A t/m K        dinsdag 19.00 uur           zaal 4              Murre                                         Goddelijke waarheden deel 2  ROOSTER

5B           Achternaam L t/m Z       dinsdag 20.00 uur           zaal 4              Murre                                         Goddelijke waarheden deel 2    ROOSTER

Groep 6 geboren tussen 01-10-2003 en 30-09-2004        (vorig jaar groepen 5A en 5B - Smit)

6A          Achternaam A t/m K       dinsdag 19.30 uur           zaal 3              Van Luik                                     Goddelijke waarheden deel 3       ROOSTER

6B           Achternaam L t/m Z        dinsdag 20.30 uur           zaal 3              Van Luik                                     Goddelijke waarheden deel 3      ROOSTER

Groep 7 LWOO en PrO

                                                               maandag 19.00 uur         zaal 1              Goudzwaard                            Eigen methode

Groep 8 geboren tussen 01-10-2002 en 30-09-2003        (vorig jaar groepen 6A en 6B - Murre)

                                                               maandag 19.00 uur         zaal 5/6         Van de Graaf                           Kort Begrip ROOSTER
 

Groep 9 geboren tussen 01-10-2001 en 30-09-2002        (vorig jaar groep 8A en 8B - Van de Graaf)

                                                               maandag 20.00 uur         zaal 5/6         Van de Graaf                           Kort Begrip ROOSTER

Groep 10 geboren tussen 01-10-2000 en 30-09-2001      (vorig jaar groep 9 - Van de Graaf)

                                                               dinsdag 19.00 uur           zaal 5/6         ds. Maljaars                             Ned. Geloofsbelijdenis    ROOSTER

Groep 11 geboren vóór 01-10-2000                                        (vorig jaar groep 10 en 11 Van Luik)

                                                               dinsdag 20.00 uur           zaal 5/6         ds. Maljaars                             Ned. Geloofsbelijdenis        ROOSTER

Groep 12 degenen die op maandag/dinsdag niet kunnen

                                                               vrijdag 19.00 uur             zaal 6              ds. Maljaars                             Ned. Geloofsbelijdenis       ROOSTER

Groep 13 Belijdeniscatechisatie

                                                               vrijdag 20.00 uur             zaal 6              ds. Maljaars                             Kort Begrip + extra materiaal    ROOSTER