Catechisatieseizoen 2020-2021

Informatie en indeling catechisatieseizoen 2020-2021

Klik hier voor het protocol catechisaties Elimkerk

Begin van de catechisatielessen:

De eerste catechisatielessen beginnen D.V. in de week van maandag 21 september.

De te leren stof:

De te leren stof staat in het overzicht dat hieronder vermeld staat.

Wisselen van groep/indelen in een andere groep:

*    Het wisselen van groep (bijvoorbeeld van 1 naar 2) is niet wenselijk, aangezien de geleerde stof dan niet aansluit.

*    Wel kan er -indien nodig- geruild worden van bijvoorbeeld A naar B in dezelfde groep. Dit gebeurt altijd in overleg met de catecheet.

*    Catechisanten die een jaar langer of korter op de basisschool hebben gezeten, mogen wel meedraaien in de groep van hun eigen klas.(dus een jaar lager resp. hoger dan hun leeftijd aangeeft).

Absentencontrole:

*    We passen een absentencontrole toe. Bij niet gemeld verzuim zullen de ouders gebeld worden. Geef het als ouders van tevoren door aan de catecheet als uw kind niet naar catechisatie kan komen.

*    Indien er een serieuze verhindering voor uw kind is om op het hieronder vermelde tijdstip te komen, neemt u dan als ouders van tevoren met opgaaf van redenen contact met ons op.

*    Willen alle catechisanten die in een andere plaats naar de catechisatie gaan, dat zelf (of hun ouders) aan de scriba doorgeven?

Overhoren geleerde stof:

*    We vragen u als ouders -en verwachten dat ook van u- uw kinderen te helpen en zo nodig te overhoren bij het leren. Dan kunnen we erop rekenen dat ze hun vragen/leerstof ook werkelijk kennen.

Catechisanten Groep 7 (LWOO en PrO)

Als er ‘nieuwe’ catechisanten zijn voor deze groep, kan contact opgenomen worden met ouderling Velthove. 
 

Groep 1 geboren tussen 01-10-2007 en 30-09-2008        (nieuwe catechisanten die van de basisschool komen)

1A          Achternaam A t/m M     maandag 18.30 uur         zaal 3             Van de Vreede               De enige troost deel 1

1B          Achternaam N t/m Z       maandag 19.30 uur         zaal 3             Van de Vreede               De enige troost deel 1

klik hier voor overzicht leerstof

Groep 2 geboren tussen 01-10-2006 en 30-09-2007        (vorig jaar groepen 1A en 1B - Van de Vreede)

2A          Achternaam A t/m K      dinsdag 18.30 uur            zaal 3             Vorstelman/v.d. Linden               De enige troost deel 2

2B          Achternaam L t/m Z       maandag 18.30 uur         zaal 4             De Waal               De enige troost deel 2

Groep 3 geboren tussen 01-10-2005 en 30-09-2006        (vorig jaar groepen 2A en 2B - Vorstelman/De Waal)

3A          Achternaam A t/m K      maandag 19.00 uur         zaal 2             Schrier/Wiskerke               De enige troost deel 3

3B          Achternaam L t/m Z       maandag 20.00 uur         zaal 2             Schrier/Wiskerke               De enige troost deel 3

Groep 4 geboren tussen 01-10-2004 en 30-09-2005        (vorig jaar groepen 3A en 3B - Schrier/Wiskerke)

4A          Achternaam A t/m K      maandag 19.30 uur         zaal 4             Meulmeester               Goddelijke waarheden deel 1

4B          Achternaam L t/m Z       maandag 20.30 uur         zaal 4             Meulmeester               Goddelijke waarheden deel 1

Groep 5 geboren tussen 01-10-2003 en 30-09-2004        (vorig jaar groepen 4A en 4B - Goudzwaard)

5A          Achternaam A t/m J       dinsdag 19.00 uur            zaal 4             Smit               Goddelijke waarheden deel 2

5B          Achternaam K t/m Z       dinsdag 20.00 uur            zaal 4             Smit               Goddelijke waarheden deel 2

Groep 6 geboren tussen 01-10-2002 en 30-09-2003        (vorig jaar groepen 5A en 5B - Murre)

6A          Achternaam A t/m K      dinsdag 19.30 uur            zaal 3             Murre               Goddelijke waarheden deel 3

6B          Achternaam L t/m Z       dinsdag 20.30 uur            zaal 3             Murre               Goddelijke waarheden deel 3

Groep 7 LWOO en PrO

7A                                                      maandag 16.45 uur         zaal 1             Velthove               Eigen methode

7B                                                      maandag 19.00 uur         zaal 1             Velthove               Eigen methode
Klik hier voor het schema

Groep 8 geboren tussen 01-10-2001 en 30-09-2002        (vorig jaar groepen 6A en 6B - Murre)

                                                           maandag 19.00 uur         zaal 5             Van de Graaf               Kort Begrip

Groep 9 geboren tussen 01-10-2000 en 30-09-2001        (vorig jaar groep 8A en 8B - Van de Graaf)

                                                           maandag 20.00 uur         zaal 5             Van de Graaf               Kort Begrip

Groep 10 geboren tussen 01-10-1999 en 30-09-2000

                                                           dinsdag 19.00 uur            zaal 5             Van Luik               Dordtse Leerregels

Klik hier voor het schema

Groep 11 geboren vóór 01-10-1999

                                                           dinsdag 20.00 uur            zaal 5             Van Luik               Dordtse Leerregels

Klik hier voor het schema

Groep 12 degenen die op maandag/dinsdag niet kunnen

                                                           vrijdag 19.00 uur             zaal 6             De Kraker               Kort Begrip

Groep 13 Belijdeniscatechisatie

                                                           vrijdag 20.00 uur             zaal 6             De Kraker               Kort Begrip + extra materiaal