Catechisatie

 • Let op! We houden dit jaar géén aparte openingsavond van de catechisatie, aangezien er een gemeenteavond wordt gehouden.  
  • Op maandag 10 september verwachten we op de gemeenteavond ook alle catechisanten.  
  • De eerste gewone catechisaties beginnen op maandag 24 september, dinsdag 25 september resp. vrijdag 26 september. 
 • De groepsindeling van de groepen voor LWOO en PrO is dezelfde als vorig jaar. Er zijn drie groepen: A, B en C. 
  Als er ‘nieuwe’ catechisanten zijn voor deze groepen, kunnen die even contact opnemen met ouderling Velthove.  
 • LET OP: De groepen 1A t/m 6B gebruiken allemaal de nieuwe methode die voor onze kerken is ontwikkeld 
  De groepen 7A, 7B en 7C gebruiken een eigen methode
  De groepen 8A/B en 12 werken met Kort Begrip. 
  De groepen 9, 10 en 11 werken met de Nederlandse geloofsbelijdenis 
 • LET OP: In het overzicht hieronder kunt u zien welke stof er per jaar wordt behandeld. 
  • Wisselen van groep ( bijvoorbeeld van 1 naar 2) is daarom NIET WENSELIJK, aangezien de geleerde stof dan niet aansluit. 
  • Wel kan er –indien nodig- geruild worden van bijvoorbeeld A naar B. Dit altijd in overleg met de catecheet. 
  • Catechisanten die een jaar langer of korter op de basisschool hebben gezeten, mogen natuurlijk wel meedraaien in de groep van hun eigen klas (dus een jaar lager resp. hoger dan hun leeftijd aangeeft). 
 • We willen een goede absentencontrole toepassen. Bij niet gemeld verzuim zullen de ouders gebeld worden. Geef het als ouders van tevoren door als uw kind niet naar catechisatie kan komen
 • We vragen u als ouders – en verwachten dat ook van u – uw kinderen te helpen en zo nodig te overhoren bij het leren. Dan kunnen we erop rekenen dat ze hun vragen/leerstof ook werkelijk kennen. 
 • Indien er een serieuze verhindering voor uw kind is om op het hieronder vermelde tijdstip te komen, neemt u dan als ouders van tevoren met opgaaf van redenen contact met ons op. 
 • Willen alle catechisanten die in een andere plaats naar de catechisatie gaan, dat zelf (of hun ouders) even aan de scriba doorgeven? Bij voorbaat dank. 
 • Zie de website voor de overzichten van de leerstof per leerjaar. 

Indeling catechisatiegroepen seizoen DV 2018-2019 

 • De nieuwe catechisanten die van de basisschool gekomen zijn, komen in groep 1A/B.
  Groep 1A (Van de Vreede) dinsdag 19.00 zaal 6 de catechisanten met de achternamen A t/m K en  
 • Groep 1B (Van de Vreede) dinsdag 20.00 zaal 6 met de achternaam L t/m Z. 
  Geboortedatum tussen 01-10-2005 en 31-09-2006. We werken met De enige troost deel 1 
 • Groep 2A (Vorstelman) dinsdag 19.00 zaal 3 = vorig jaar 1A (Van de Vreede)  
 • Groep 2B (De Waal) maandag 18:30 zaal 4 = vorig jaar 1B (Van de Vreede)
  Geboortedatum tussen 01-10-2004 en 31-09-2005. We werken met De enige troost deel 2 
 • Groep 3A/B (Schrier) maandag 19.00/20.00 zaal 2 = vorig jaar groep 2A/B (Vorstelman/Jacobse)
  Geboortedatum tussen 01-10-2003 en 31-09-2004. We werken met De enige troost deel 3 
 • Groep 4A/B (Goudzwaard) maandag 19.00/20.00 zaal 3 = vorig jaar groep 3A/B (Schrier) 
  Geboortedatum tussen 01-10-2002 en 31-09-2003. We werken met Goddelijke waarheden deel 1 
 • Groep 5A/B/C (Murre) dinsdag 19.00/20.00 én 20.45 uur zaal 5 = vorig jaar groep 4A/B (Goudzwaard)
  Geboortedatum tussen 01-10-2001 en 31-09-2002. We werken met Goddelijke waarheden deel 2 
 • Groep 6A/B (Van Dam) maandag 19.30/20.15 zaal 4 = vorig jaar groep 5A/B (Murre)
  Geboortedatum tussen 01-10-2000 en 31-09-2001. We werken met Goddelijke waarheden deel 3 
 • Groep 7A/B/C (Velthove) blijft op maandag 16.45/19.00/20.00 zaal 1 
  We werken met onze eigen methode 
 • Groep 8A/B (Van de Graaf) dinsdag 19.00/20.00 zaal 4 =vorig jaar groep 6A/B (Van Dam) 
  Geboortedatum tussen 01-10-1999 en 31-09-2000. We werken met Kort Begrip  
 • Groep 9 (Van Luik) maandag 19.00 zaal 5/6 = vorig jaar groep 8A/B (Van de Graaf)
   Geboortedatum tussen 01-10-1998 en 31-09-1999. We werken met Nederlandse geloofsbelijdenis.  
 • Groep 10 (Van Luik) maandag 20.00 zaal 5/6 geboortedatum vóór 01-10-1998 We werken met de Nederlandse geloofsbelijdenis 
 • Groep 11 (Van Luik) maandag 20.00 Deze groep is samengevoegd met groep 10. We werken met de Nederlandse geloofsbelijdenis 
 • Groep 12 (De Kraker) vrijdag 19:00 zaal 6: degenen die op maandag/dinsdag niet kunnen 
  We werken met Kort Begrip 
 • Groep 13 Belijdeniscatechisatie (De Kraker) vrijdag 20:00 zaal 6 
  We werken met Kort Begrip + aanvullend materiaal 

Indeling per avond/zaal 

2018-2019

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 3

Zaal 4

Zaal 5

Zaal 6

Ma 16:45 – 17:00

16:45

7A

LWOO/PRO

Velthove

Lesstof

18:30 - 19:15

Groep 2B

De Waal

Ma 19:00 - 19:45

19:00

7B

LWOO/PRO

Velthove
Lesstof

Groep 3A

Schrier

Groep 4A

Goudzwaard

19:30 - 20:15

Groep 6A
Van Dam

Groep 9

Van Luik
Lesstof

Groep 9

Van Luik
Lesstof

Ma 20:00 - 20:45

20:00

7c

LWOO/PRO

Velthove
Lesstof

Groep 3B

Schrier

Groep 4B

Goudzwaard

20:15-21:00
Groep 6B
Van Dam

Groep 10 en 11

Van Luik
Lesstof

Groep 10 en 11

Van Luik
Lesstof

Ma 20:45 - 21:30

Eventueel ?

Groep 4C

Goudzwaard

Di 19:00 - 19:45

Groep 2A

Vorstelman

Groep 8A

Van de Graaf

Groep 5A
Achternaam A t/m E

Murre

Groep 1A

Van de Vreede
Leerstof

Di 20:00 - 20:45

Groep 8B

Van de Graaf

Groep 5B
Achternaam F t/m L

Murre

Groep 1B
Van de Vreede
Leerstof

Di 20:45 - 21:30

Groep 5C
Achternaam M t/m Z

Murre

Vr. 19:00-19:45

19:00

Groep 12

De Kraker

Vr. 20:00-21:30

20 :00

Groep 13

De Kraker