Brief aanmelden kerkdiensten

Geachte gemeenteleden,

Met ingang zondag 26 juli hopen we opnieuw op alfabetische volgorde te beginnen met de aanmelding voor de kerkdiensten. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met grotere aantallen mensen die de kerkdiensten bezoeken. We gaan dit met ingang van D.V. zondag 26 juli nog verder uitbreiden. Uitgangspunt is dat er een maximaal aantal mensen de kerkdiensten kunnen bezoeken.

Indeling in 5 “groepen”
De gemeente is op alfabetische volgorde ingedeeld in vijf “groepen”
Groep A: van Aarnoutse t/m Elenbaas
Groep B: van Van den Ende t/m Van Klinken
Groep C: van Van der Knijff t/m de Muijnck
Groep D: van Murre t/m Sturm
Groep E: van Taal t/m Van Zweden

Dat betekent dat u zich in de regel om de vijf diensten kunt aanmelden om de kerkdienst te bezoeken. Er zijn daarbij enkele uitzonderingen, zoals:

- Diensten waarin de Heilige Doop bediend wordt. Familieleden en vrienden van de doopouders krijgen dan voorrang om aanwezig te zijn. De plaatsen die daarnaast nog beschikbaar zijn worden opengesteld om aan te melden voor de hele gemeente. Waarbij geldt: vol = vol.|
- Aanmelden voor weekdiensten wordt opengesteld voor de hele gemeente. Ook hier geldt: vol=vol.

Aanmelden voor kerkdiensten op zondag
Het aanmelden voor kerkdiensten op de eerstvolgende zondag staat open vanaf maandag tot donderdagavond 19.00 uur. Als u aan de beurt bent een dienst bij te wonen kunt zich aanmelden via de website van de kerk.

Alleen mensen die geen e-mail hebben kunnen zich op donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur aanmelden via het speciale telefoonnummer 06-58813598. U kunt uzelf ook aanmelden via familie of kennissen. Zij melden u dan aan en ontvangen daarvan ook een bevestigingsmail en geven dat aan u door.

Als er op donderdagavond om 19.00 uur nog plaatsen beschikbaar zijn wordt de aanmelding opengesteld voor de hele gemeente tot vrijdagavond 19.00 uur. Waarbij geldt vol = vol.

Als u aangemeld hebt via de website heeft u alleen toegang tot de kerkdienst als u hiervoor een bevestigingsmail ontvangen hebt.

Aanmelden voor weekdiensten
Het aanmelden voor weekdiensten staat vanaf één week voor de te houden dienst open voor de hele gemeente. De aanmelding sluit dinsdags om 19.00 uur. Waarbij geldt vol=vol.

Alleen mensen die geen e-mail hebben kunnen zich op dinsdag aanmelden tussen 18.00 en 19.00 uur via het speciale telefoonnummer 06-58813598. U kunt uzelf ook aanmelden via familie of kennissen. Zij melden u dan aan en ontvangen daarvan ook een bevestigingsmail en geven dat aan u door. Als u aangemeld hebt via de website heeft u alleen toegang tot de kerkdienst als u hiervoor een bevestigingsmail ontvangen hebt.

Informatie via e-mail

Leden waarvan in de administratie een e-mailadres bekend is krijgen voortaan de informatie via de mail. Als er van u geen e-mailadres bekend is ontvangt u de informatie op de gebruikelijke wijze schriftelijk via een brief. De informatie wordt ook op de website geplaatst.

De indeling voor de zondagen 26 juli en 02 augustus

Zondag 26 juli                                                        
Morgendienst: Groep A.                                   
Middagdienst: Groep B.                                    
Avonddienst: Bediening Heilige Doop                

Zondag 2 augustus
Morgendienst: Groep C
Middagdienst: Groep D
Avonddienst bediening Heilige Doop

Dit staat voortaan ook op de website van de kerk en in Kerkelijk Nieuws.

Opvolgen corona maatregelen
Nu we met meer aanwezigen de diensten kunnen bezoeken is het te meer belangrijk dat de maatregelen en aanwijzingen zoals gezondheid, hygiëne, afstand, looprichting en dergelijke opgevolgd worden. We vertrouwen hierbij op uw medewerking, zoals dat ook in de achterliggende weken gebeurd is. Het mocht alles ordelijk en tot tevredenheid verlopen. Hartelijk dank hiervoor. Tot slot wijzen wij u nogmaals op het verzoek om tijdens de diensten ingetogen te zingen.

De kerkenraad is verblijd dat de kerkdiensten weer met meer aanwezigen gehouden kunnen worden. Met het uitzien om in de toekomst, als de Heere het geeft, weer met de gehele gemeente samen te kunnen komen. De Heere geve ons daarbij het begeren en het verlangen van de dichter van Psalm 84. “Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God”. De Heere geve dat de prediking van Zijn Woord gezegend mag worden aan ons hart. Zowel in de kerk als thuis meeluisterend.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad.