Bijdragen collectes

Bijdragen collectes

Zolang we vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus tijdens de kerkdiensten niet collecteren, willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdragen via de bank over te maken. U kunt dat natuurlijk voor een paar weken tegelijk doen. Graag met duidelijke vermelding erbij voor welk doel uw bijdrage bestemd is. De IBAN-nummers staan hieronder vermeld.

Mensen die er bezwaren tegen hebben om hun collectes per bank over te maken kunnen hun bijdragen in een blanco envelop anoniem bij een kerkenraadslid in de brievenbus doen. Graag wel erbij vermelden voor welke collecte het bedoeld is. 

Wekelijkse collectes:
Onder vermelding van “collectes”
Diaconie : NL36 RABO 0328 3132 70 t.n.v. Diaconie Geref. Gemeente ’s-Gravenpolder.
Kerk : NL22 RABO 0328 3031 43 t.n.v. Gereformeerde Gemeente ’s-Gravenpolder.
Kerkbouwfonds : NL56 RABO 0328 3599 55 t.n.v. Kerkbouwf. Geref. Gemeente ‘s-Gravenpolder.

Zondag 7 februari 2021: Collecte Dep. Hulpverlening Kerkbouw.
Uw gaven kunt u overmaken op het IBAN nummer van de kerk: NL22 RABO 0328 3031 43 t.n.v. Geref. Gemeente 's-Gravenpolder. Onder vermelding van: Hulpverlening kerkbouw"

Donderdag 18 februari: Collecte zendingsdienst ds. H.J. Agteresch
De collecte is bestemd voor de kosten van het kerkelijk centrum in Boké en het Bijbelvertaalwerk in Mogofin. Uw gaven kunt u overmaken op IBAN nummer NL37 RABO 0328 3444 86 t.n.v. Geref. Gemeente inzake zendingscommissie o.v.v. “collecte zendingsdienst”.

Donderdag 25 februari: Collecte gemeenteavond Vervolgde Kerk
De collecte is bestemd voor het werk van de St. Hulp Vervolgde Christenen. Uw gaven kunt u overmaken op het IBAN nummer NL36 RABO 0328 3132 70 t.n.v Diaconie Geref.Gemeente, 's-Gravenpolder. Onder vermelding van ‘’ Gemeenteavond Vervolgde Kerk”.

Ook kunt u uw gaven anoniem in een gesloten enveloppe bezorgen bij één van de kerkenraadsleden.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.