Bijdragen collectes

Bijdragen collectes

Zolang we vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus geen kerkdiensten kunnen houden willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdragen via de bank over te maken. U kunt dat natuurlijk voor een paar weken tegelijk doen. Graag met duidelijke vermelding erbij voor welk doel uw bijdrage bestemd is. De IBAN-nummers staan hieronder vermeld.

Mensen die er bezwaren tegen hebben om hun collectes per bank over te maken kunnen hun bijdragen in een blanco envelop anoniem bij een kerkenraadslid in de brievenbus doen. Graag wel erbij vermelden voor welke collecte het bedoeld is. Eventueel kunt u alles ook opsparen tot we weer naar de kerk kunnen gaan.

Wekelijkse collectes:
Onder vermelding van “collectes”
Diaconie : NL36 RABO 0328 3132 70 t.n.v. Diaconie Geref. Gemeente ’s-Gravenpolder.
Kerk : NL22 RABO 0328 3031 43 t.n.v. Gereformeerde Gemeente ’s-Gravenpolder.
Kerkbouwfonds : NL56 RABO 0328 3599 55 t.n.v. Kerkbouwf. Geref. Gemeente ‘s-Gravenpolder .
 

Woensdag 25 november: Dankdagcollecten. Uw gaven kunt u overmaken o.v.v. “dankdagcollecte”.
* voor de diaconie op IBAN NL36 RABO 0328 3132 70 ten name van Diaconie Geref. Gemeente;
* voor de kerk op IBAN NL22 RABO 0328 3031 43 ten name van Geref. Gemeente ‘s-Gravenpolder;
* voor het kerkbouwfonds op IBAN NL56 RABO 0328 3599 55 ten name van Kerkbouwfonds Geref. Gemeente. 

Ook kunt u uw gaven anoniem in een gesloten enveloppe bezorgen bij één van de kerkenraadsleden.


Hartelijk dank voor uw bijdragen.