Bijdragen collectes

Bijdragen collectes

Na de kerkdienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd, voor Diaconie, Kerk en voor het Kerkbouwfonds. Extra collecten worden afzonderlijk aangekondigd. Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdragen via de bank over te maken. Graag met duidelijke vermelding erbij voor welk doel uw bijdrage bestemd is. De IBAN-nummers staan hieronder vermeld.

Mensen die er bezwaren tegen hebben om hun collectes per bank over te maken kunnen hun bijdragen in een blanco envelop anoniem bij een kerkenraadslid in de brievenbus doen. Graag wel erbij vermelden voor welke collecte het bedoeld is. 

Wekelijkse collectes:
Onder vermelding van “collectes”
Diaconie : NL36 RABO 0328 3132 70 t.n.v. Diaconie Geref. Gemeente ’s-Gravenpolder.
Kerk : NL22 RABO 0328 3031 43 t.n.v. Gereformeerde Gemeente ’s-Gravenpolder.
Kerkbouwfonds : NL56 RABO 0328 3599 55 t.n.v. Kerkbouwf. Geref. Gemeente ‘s-Gravenpolder.

Ook kunt u uw gaven anoniem in een gesloten enveloppe bezorgen bij een van de kerkenraadsleden

Hartelijk dank voor uw bijdragen.