Bid en dankdag

Ieder jaar wordt er op de tweede woensdag in de maand maart een biddag voor gewas en arbeid gehouden. Op deze dag wordt Gods onmisbare zegen gevraagd voor het nieuwe seizoen, waarin ons voedsel weer verbouwd zal worden op het land (gewas) en voor al het werk dat wij mensen mogen verrichten (arbeid). Tijdens de diensten zal het ook gaan over de nood van ons land en volk.

Ook wordt ieder jaar op de laatste woensdag van de maand november een dankdag gehouden. Op deze dag wordt God erkend voor Zijn gaven.

Deze diensten, waarbij iedereen welkom is, beginnen ook om 9.30, 14.00 en 18.00 uur.