Belijdenis

Belijdenis
We erkennen zes belijdenisgeschriften, omdat we geloven, dat daarin de boodschap van de Bijbel wordt samengevat. Het zijn de volgende zes belijdenisgeschriften:

De drie algemene belijdenisgeschriften die door de breedte van het Christendom worden erkend en die ontstaan zijn in de eerste eeuwen van onze jaartelling:

De drie Formulieren van Enigheid, die in de zestiende en zeventiende eeuw zijn ontstaan in Nederland in de lijn van de Reformatie: