Actiematerialen

Heeft u het actiemagazine al doorgebladerd wat bij u in de bus zat? Als het goed is, bent u hierin ook een bestelformulier tegengekomen waarmee u een boek, cd of spel kunt bestellen ten bate van Jeugdbondactie. Er is aan jong en oud gedacht, dus er zit vast ook iets voor u/jou bij! (Meer info over deze producten kunt u vinden op www.jbgg.nl/geloofwaardig/verkoopproducten.)

De bestelformulieren zullen de komende twee weken (tussen 29 januari en 10 februari) bij u worden opgehaald door jongeren van de -16. Legt u uw formulier vast klaar?Als u het formulier hebt ingevuld, kunt u het (eind)bedrag van uw bestelling overmaken naar NL18 RABO 0158 3548 50 t.n.v. Ger. Gem. Inz. Actie Jeugdbond.  Graag o.v.v. ‘bestelling actie Jeugdbond’ en uw naam en adres. Mocht overmaken voor u een probleem zijn, dan kunt u het geld met uw bestelformulier meegeven in een dichte envelop.  Naar verwachting zullen de bestelde producten eind maart bij u worden thuisbezorgd.