Jeugdbondactie Geloofwaardig

Bijbels onderwijs is van levensbelang. Je kunt je haast niet voorstellen hoeveel christelijk onderwijs bijgedragen heeft aan wie u/jij nu bent. Miljoenen kinderen en jongeren hebben geen toegang tot (Bijbels) onderwijs omdat ze te arm zijn, uitgesloten worden omdat ze een beperking hebben of zijn niet echt welkom op school omdat ze christen zijn.
Wat is Bijbels onderwijs jou waard? Geef anderen toekomst. Zet je in voor Geloofwaardig onderwijs! De jeugdwerkactie #geloofwaardig gaat zich inzetten om verschillende projecten te steunen:
Pakistan: schoon water en christelijk onderwijs voor kansarme gezinnen
Nigeria: onderwijs voor doven, opleiding voor dove-leraren en dovendiensten
India: toerusting verdrukte christenen

Drukwerk Service Murre Landmeetkundig adviesburo van der Hart
Hubo s'-Gravenpolder

autoservice J&R

De Nood

Als gemeente van ’s-Gravenpolder willen we ons ook inzetten voor deze actie van de jeugdbond met acties die samenbindend zijn, maar ook het goede doel steunen. Actie voeren doe je niet alleen. Daarom hebben we uw en jouw hulp nodig! De actie loopt van december 2017 tot juni 2018. Het rekeningnummer van de actie is: NL18 RABO 0158 3548 50

’S-GRAVENPOLDER IN ACTIE!

Tussenstand: 13.000 euro

Veel meer acties volgen! Houd deze website goed in de gaten!

De actiecommissie is te bereiken via [email protected].
We hopen u en jullie allemaal te ontmoeten bij de acties!

Izak Heijboer, Ilona Looij, Jochem Niemantsverdriet, Mayke de Nood, Leendert en Lydia de Witte