Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie

Het doel van de plaatselijke evangelisatiecommissie is om buiten- en randkerkelijke in ’s-Gravenpolder en directe omgeving in aanraking te brengen met Gods Woord.
De activiteiten bestaan o.a. uit het verspreiden van Bijbels, Bijbelgedeelten (Markus-, Lukas -en Johannesevangeliën) en reformatorische lectuur (m.n. folders) om zo in gesprek te komen met onze onkerkelijke naaste. Drie keer per jaar worden in ons dorp en verder in de zak van Zuid Beveland folders verspreid, die uitgegeven zijn door het Deputaatschap. Hierbij kunnen wij op een vaste kern van vrijwilligers uit de gemeente rekenen, die daarbij helpt. Ook staan we elk jaar op de braderie in ‘s Gravenpolder en proberen daar gesprekken aan te knopen met de mensen. Ook het bevorderen van de bezinning op de evangelisatietaak vanuit de Schrift binnen de eigen gemeente behoort tot de taak van de commissie. Verder steunen wij ook de activiteiten van het Deputaatschap voor Evangelisatie in Nederland en België.

VBC
Sinds de zomer 2009 wordt er elke schoolvakantie in Heinkenszand een VakantieBijbelClub georganiseerd. Een aparte werkgroep van medewerk(st)ers is daar elke keer weer enthousiast mee bezig. Het aanspreekpunt van deze werkgroep is mw. Jacobusse-van der Hoeven, Lenshoekdijk 5, tel. 0113-311377.

De evangelisatiecommissie bestaat uit de volgende personen:
1e voorzitter: J.W. Braam, Fiolierenstraat 4, tel. 0113-316444
2e voorzitter: M.C. Jacobse, Wilgestraat 27, tel. 0113-316600 (namens kerkenraad) Secretaris: J.C. de Waal, Populierestraat 46, tel. 0113-316878 (folderwerk)
Penningmeester: W.H. Heikoop, Prunusstraat 50, tel. 0113-316606 (braderie)
Lid: H. Benjert, Wilgestraat 33, tel. 0113-311905
Lid: P. Dingemanse, Iepestraat 24, tel.0113-311652 (Paraview, cursussen, bestellen Bijbels/Bijbelgedeelten in diverse talen)
Lid B. Meulmeester, Robiniahof 25, tel.0113-269114 (organisatie zangavonden, vluchtelingenwerk)

Mailadres evangelisatiecommissie: [email protected]

Het bankrekeningnummer van de evangelisatiecommissie bij de Rabobank is: NL77RABO0315208511.